Par skolu

2019./2020.m.g. 1.semestris

 

 

Skolotāja ir laipiņa pāri upei.
Skolotāja ir glāstoša plauksta.
Skolotāja ir dārza ravētāja –
lai puķes
nezālēs neieaugtu!
Skolotāja ir siltumiņš azotē.
Skolotāja ir siltumiņš sirdī.
Skolotāja ir stādu sargātāja –
katram dod valgmi
un dzirdī …
Skolotāja ir gaišumiņš istabā.
Skolotāja ir taciņa mežā.
Skolotāja ir dārza sargātāja –
lai izaugtu puķes,
ne nezāles! …
( M. Laukmane )

 

Neizsīkstošu enerģiju, veselību, prieku, patiesu gandarījumu par izglītojamo sasniegumiem 🙂 !

Sirsnīgi sveicieni Skolotāju dienā!

 

 

 

 

Kaut kur tālumā uz lauka
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.
Tālumā aiz košiem siliem
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

 

Priecīgu, radošu, draudzīgu un zināšanām bagātu

2019. /2020. mācību gadu!

 

 

 

Valdemāra pamatskola aicina skolēnus un vecākus

uz Zinību dienas pasākumu

2. septembrī plkst. 9:00

 

 

 

No 1. augusta mainīts Jumpravas internātpamatskolas nosaukums.

Skola turpmāk tiks dēvēta par Valdemāra pamatskolu.

Plašāk par šo var izlasīt interneta vietnē www.lielvarde.lv

 

 

 

Saulainu, piedzīvojumiem bagātu un drošu vasaru!

Tiksimies jaunajā mācību gadā!

 

 

 

2018./2019.m.g. 2.semestris

 

15. maijā aicinām uz Atvērto durvju dienu Jumpravas internātpamatskolā!

 

Aicināti:

• vecāki, kuru bērni mācās mūsu skolā;

• visi interesenti, kuri vēlas uzzināt par skolā piedāvāto speciālo izglītības programmu apguves iespējām;

• 9. klases absolventi pēc speciālās pamatizglītības programmas apguves, kuri vēlas apgūt pavāra palīga profesiju.

 

 

 

Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu.
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu,
Kurā nav sāpju, kurā nav naida.
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā,
Pūpola maigumā, pūpola laimē,
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā.

Lai prieka pilnas un krāsainas Lieldienas!

 

 

No 11. marta līdz 15. martam – 
skolēnu pavasara brīvdienas 🙂

 

No 4. februāra līdz 8. februārim –
brīvdienas 1. klases skolēniem.

 

 Vecāki, informējam, ka piektdienās, sestdienās un svētdienās skolēni varēs palikt skolā tikai šajos datumos:
 • 11., 25. janvāris
 • 8., 15. februāris
 • 1., 22. marts
 • 5. aprīlis
 • 10., 24. maijs

Pārējās piektdienās ( 18. janvārī, 1., 22. februārī, 8., 29. martā, 12., 26. aprīlī, 3., 17. maijā) skolēni varēs skolā palikt līdz plkst.17:30. Sestdien, svētdien – brīvs.

 

 

2018./2019.m.g. 1.semestris

 

Nāk Jaunais gads ar jaunu laimi,
Un jaunus sapņus nes sev līdz.
Lai Jaunā gadā pietiek spēka,
Šos sapņus piepildīt!

 

Lai Jaunajā gadā piepildās visi jūsu labie sapņi,
kas ticības kamolā satīti, mīlēti un loloti!

 

 

Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.
/I.Ziedonis/

 Lai jums visiem silti un laimes pilni Ziemassvētki, piepildīti ar mieru, prieku un mīlestību!

 

Akciju sabiedrība  „Pasažieru vilciens” paziņo, ka 2018. gada 9. decembrī stājas spēkā iekšzemes pasažieru vilcienu kustības saraksts 2018./2019.

 

 

Šī gada 16. novembrī skolā notiks svinīgs pasākums “Latvijai 100”.
Skolēni pēc pasākuma mājās brauks –
 • uz Skrīveriem, Aizkraukli ar vilcienu plkst. 10:31
 • uz Jumpravu ar skolas autobusu –  Jumpravā plkst. 10:40
 • uz Lielvārdi, Ogri, Rīgu ar vilcienu plkst. 12:03
 • uz Lēdmani ar skolas autobusu –  Lēdmanē plkst. 12:12 – 12:20.
Skolēni, kurus izņems vecāki varēs skolā palikt līdz plkst. 14:00.
Sestdien, svētdien, pirmdien ( 19.11 ) – brīvs.
Uz skolu jābrauc 20. novembrī no rīta.
Neskaidrību gadījumā sazināties ar klases internāta skolotāju vai administrācijas tālrunis: 29424581, 65057518, 65057648
Skolas administrācija

 

 No 22. – 26. oktobrim

skolēnu rudens brīvdienas! 🙂

 

 

 

Vecāki, informējam, ka piektdienās, sestdienās un svētdienās skolēni varēs palikt skolā tikai šajos datumos:
 • 14., 28. septembris
 • 12. oktobris
 • 2., 9., 23. novembris
 • 7.decembris

Pārējās piektdienās ( 7., 21. septembrī, 5., 19. oktobrī, 16., 30. novembrī, 14. decembrī ) skolēni varēs skolā palikt līdz plkst.17:30. Sestdien, svētdien – brīvs.

 

 

 

 

Jau bērzu zaros zeltains lapu vilnis,

Ar klusu rudens melodiju sveic.

Ar ziedu smaržām visi dārzi pilni –

Jo septembris mums labu rītu teic.

 

Mīļie skolēni, pedagogi, skolas darbinieki un skolēnu vecāki!

Lai jaunajā mācību gadā izdodas sasniegt izvirzītos mērķus un katra diena ir interesanta un piepildīta!