All posts by Jumpravas Internātpamatskola

Nāc līdzās Zemgalē! 2020

12. martā Jelgavas kultūras namā notika reģionālais Integratīvā mākslas festivāla “Nāc līdzās!” atlases koncerts.

Dalībniekus vērtēja žūrijas komisija –  mūzikas pedagoģe un Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna, režisors Valdis Pavlovskis un Fonda Nāc līdzās! vadītāja Sarma Freiberga.

Kā īpašie viesi uzstājās X faktora finālisti – duets “Signe&Jānis”, kuri ar savām dziesmām iepriecināja visus festivāla dalībniekus.

Mūsu skolu pārstāvēja Gunārs, Dāvis, Toms, Karolīna un Raivis ar  Elgas Poles-Polītes dziesmu “Pasakā ienākot”.

Paldies par darbu mūzikas skolotājam Antonijam Kleperim un vokālā ansambļa dalībniekiem!

Visas koncerta bildes var apskatīt interneta vietnē naclidzas.lv

Skolotāja G. Ūbele

Sportiskās aktivitātes

12. marta pēcpusdienā 2. – 9. c klašu skolēni tika aicināti uz skolas sporta zāli, lai piedalītos pasākumā „Sportiskās aktivitātes”.

Pasākumā labprāt iesaistījās arī sākumskolas skolēni.

Tika izveidotas divas jauktas komandas, kuras sportiskās cīņās izspēlēja jautras stafetes.

 

Skolēni jauki un draudzīgi pavadīja kopā būšanas laiku 🙂

Skolotāja D. Frīdenberga

Muzikāls pasākums „Nošu spēles”

Muzikālais pasākums „Nošu spēles” notika 11. martā.

Lai tuvāk iepazītu pazīstamāko un arī ļoti populāro latviešu mūzikas instrumentu – kokli, uz pasākumu tika uzaicināti Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas Kokles klases audzēkņi Amanda un Dāvis.

Viesi sniedza nelielu koncertu, ko mūsu skolas skolēni klausījās ar lielu interesi. Amanda un Dāvis uzstājās ar solo priekšnesumiem, kā arī kopā ar savu skolotāju Agnesi trio ansamblī.

Klausītājiem bija iespēja uzdot jautājumus par kokles uzbūvi un spēles paņēmieniem. Daudzi skolēni to arī izmantoja.

Pasākuma noslēgumā Elgas Poles-Polītes dziesmu “Pasakā ienākot” izpildīja skolas vokālais ansamblis.

Paldies viesiem un arī klausītājiem, kuri piedalījās pasākumā!

Jaukas  pavasara brīvdienas!

Skolotājs A. Kleperis

Novusa turnīrs Rudzātu speciālajā pamatskolā

5. martā Rudzātos pulcējās labākie novusa spēlētāji no Latvijas speciālajām skolām.

Sacensībās piedalījās komandas no 13 skolām.

Mūsu skolu pārstāvēja Gunārs, Mārtiņš, Sanda, Karolīna, Raivis un Dāvis.

  • Raivis sacensībās izcīnīja 2. vietu –

  • Mārtiņš saņēma pateicību –

Paldies jauniešiem un skolotājam Zintim Bergmanim par sportisko garu un cīņas sparu!

Skolotāja G. Ūbele

 

„Alises piedzīvojumi Brīnumzemē”

5. marta  pēcpusdienā pulcējāmies skolas aktu zālē, lai viens otram pastāstītu par izlasīto Luisa Kerola grāmatu „Alises piedzīvojumi Brīnumzemē.”

Visas nedēļas garumā katra klase kopā ar skolotāju lasīja un pārrunāja vienu nodaļu no grāmatas, iespaidus par izlasīto nodaļu attēloja zīmējumos un sagatavojās, lai par gūtajām emocijām varētu pastāstīt arī citiem skolas audzēkņiem.  Kad grāmata bija izstāstīta, kopīgi noskatījāmies fragmentu no filmas „Alise Aizspogulijā”.

Skolēni Pēteris, Aurika, Juliāns, Toms, Simona, Rainers, Maija un Armands skaļi lasīja pārējiem savu izvēlēto grāmatu.

Paldies skolotājiem par ieinteresētību un skolēnu sagatavošanu pasākumam! Iedvesmojoties no grāmatas „Alises piedzīvojumi Brīnumzemē’’ brīnumiem, darinājām papīra puķes un priecājāmies par to izplaukšanu ūdenī.

Paldies!

Bibliotekāre I. Lapena

Jautrās stafetes

5. martā skolas sporta zālē pulcējās 2. – 9. c klašu skolēni, lai piedalītos pasākumā “Jautrās stafetes”.

Skolēni izveidoja divas komandas, kurām bija jāizpilda četri uzdevumi.

“Uzcel lego kluču torni!”

“Nodod stafeti!’’

 “Ej pareizi!”

 “Atrodi tādu pašu!”

Pasākuma beigās visiem prieks: uzvarēja abas komandas! Par to visi dalībnieki saņēma nelielas dāvanas un konfektes.

Paldies skolotājiem un līdzjutējiem par atbalstu!

Skolotāja E. Ķervāne

 

„Es mācos kontrolēt savas dusmas”

Skola iegādājās IDEJU PLAKĀTUS POZITĪVAI UZVEDĪBAI.

Ideju plakāti pozitīvai uzvedībai skolēniem ir labs papildu materiāls ar ieteikumiem un padomiem rīcībai saspringtās situācijās, lai veicinātu skolēnu saskarsmes prasmes un spēju izprast sociālās situācijas.

Ar šiem plakātiem skolēni varēja iepazīties skolas aktu zālē, ņemt līdzi uz klasi, pārrunāt situācijas.

3. marta vakarā katra klase demonstrēja pašgatavotos plakātus un pastāstīja par tiem.

Paldies visiem skolēniem un internāta skolotājiem par radošu pieeju plakātu veidošanā!

Turpmāk skolas iegādātos plakātus varēs apskatīt skolas gaitenī un izmantot ikdienā dažādu situāciju risināšanā.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

Marts

3. marts – „Es mācos kontrolēt savas dusmas”. Plakātu prezentācija pa klašu grupām.

5. marts – Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei.

5. marts – Novusa turnīrs Rudzātu speciālajā pamatskolā.

5. marts – „Alises piedzīvojumi Brīnumzemē”. Skaļā lasīšana.

5. marts – Jautrās stafetes latviešu valodā un matemātikā. 2. – 9. c klasēm.

11. marts – Muzikāls pasākums „Nošu spēles”.

12. marts – Nāc līdzās Zemgalē! 2020.

12. marts –Sportiskās aktivitātes 2. – 9. c klasēm.

 

Pavasara brīvdienas – 16. marts – 20. marts 

 

Mūsu brīvais laiks

Ziemas vakaros kokapstrādes pulciņā skolotāja  Valtera Zelča vadībā skolas zēni izgatavojuši interesantus priekšmetus:

  • Sanders – galda lampu

  • Nauris – lampu kā dāvanu tētim dzimšanas dienā

  • Skolēnu grupa – koka cirvīšus

  • Gunārs – galda dekoru

  • Kopdarbs pēc pasūtījuma – diega spolīšu stends

Skolotājas Ivetas Dārgās vadībā Juliāns vakaros aktīvi un ar interesi nodarbojās ar izšūšanu –

Meitenes Aurika, Maija un Karolīna lika lielo puzli no 1000 gabaliņiem –

Helmuts zīmēja uz tāfeles –

Vizuālās mākslas skolotājas Ināras Plūmes vadībā tapa radoši zīmējumi dažādās tehnikās –

Ikdienā brīvajā laikā daudz skrienam, rotaļājamies bērnu laukumiņā, sporta laukumā, sajūtu takā pētām dabu.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

Liepājas Leļļu teātra iestudētā izrāde „Rūķīši un Mežavecis”

1./2. klases un 3./4. klases skolēni devās uz Aizkraukles kultūras namu, lai noskatītos izrādi.

Rūķīši ir nebēdnīgi delveri, kuriem galva pilna ar visādām ēverģēlībām. Tie klaigā, brēc, pikojas un dauzās pa sniegu, līdz pamodina Mežaveci. Tas tik ir tracis, mukšana un slēpšanās, līdz beidzot, “lielās zaļās acis bolīdams, un teterkāpostus tiem visiem solīdams, lien Mežavecis atkal meža biezumā…”. Turpat līdzās mežam ir lauku sēta, kurā dzīvo suns Duksis, kaķēns un iedomīgais pīļtēviņš. Izrāde vēsta par cilvēku un dzīvnieku attiecībām, sapratni starp abām pasaulēm un mūžīgo fantāziju.

Internāta skolotāja I. Lapena