All posts by Jumpravas Internātpamatskola

Izkrāso Jumpravu

Jumpravas kultūras nams piedāvāja pavadīt ziemīgos vakarus, izkrāsojot Jumpravu.

Māksliniece Sindija Ofmane bija sagatavojusi zīmējumus, kuros bija attēlotas iemīļotas vietas Jumpravas pagastā.

Tika izteikts īpašs paldies mūsu skolas skolēniem un skolotājiem par aktīvu līdzdarbošanos.

Notika arī izloze. 2. klases skolēns Udo un direktores vietniece mācību darbā Rita Sandore saņēma Jumpravas kultūras nama sagatavotās balvas.

Vairāk lasi Jumpravas kultūras nama Facebook lapā.

1. semestra noslēguma svētku pasākums

Svētki ir klāt … noslēpumainie viesi sāk darboties …

Noslēpumainie viesi Baltais Grinčs un Ziemassvētku rūķis ar Laimes zvaigzni ir kā brīnumi, kas uzrodas reti, bet ir ļoti gaidīti.

Šajā dienā viņi skolā ienesa smieklus, prieku, laimi, draudzību mazajās sirsniņās, pozitīvu gaisotni visā skolā.

Baltais Grinčs skolēnus aicināja uz piparkūku cepšanas deju un piedāvāja noskatīties atvesto video sveicienu no Ziemassvētku vecīša, kas atstāja pozitīvas emocijas un vēlmi nākamajā gadā tikties klātienē.

Ziemassvētku rūķis, kuram ir zvaigzne rokā, deva iespēju katram apsēsties Ziemassvētku vecīša mīkstajā krēslā un ievēlēties vēlēšanos. Katrs skolēns skaitīja sagatavoto dzejolīti pie izgreznotās eglītes. Lai gan patiesībā svētku burvība slēpjas kopā būšanā, tomēr bērni alkst pēc pārsteiguma dāvaniņas – saldumu paciņas, ko sarūpēja skola.

Skolas direktore B. Lisovska un direktores vietniece mācību jomā R. Sandore bija sagatavojušas pārsteiguma dāvaniņas skolēniem par labiem sasniegumiem mācībās, čakli izpildītiem sabiedriskiem darbiem skolā un regulāru skolas apmeklēšanu.

Par labām sekmēm un centību dāvanas saņēma –

 • Vitālijs
 • Dmitrijs Š.
 • Olafs
 • Daņila
 • Mārtiņš M.
 • Renārs
 • Mikus
 • Laura
 • Dmitrijs J.
 • Keita
 • Liene
 • Mārtiņš
 • Vilmārs
 • Iveta
 • Aurika
 • Evelīna
 • Karolīna

Par labu un priekšzīmīgu uzvedību

 • Laura
 • Vilnis
 • Keita
 • Liene
 • Marta
 • Iveta
 • Tomass
 • Karolīna

Dāvanas par regulāru skolas apmeklēšanu saņēma –

 • Endrijs
 • Dmitrijs Š.
 • Ilvars
 • Pēteris
 • Helmuts
 • Kristīne
 • Egils
 • Sigita
 • Udo
 • Simona
 • Mārtiņš Z.
 • Sanders
 • Raivis

Paldies visiem, un tiekamies jaunajā 2021.gadā!

 

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

Ziemassvētku noskaņas klašu grupās

17. decembrī klusā un mierīgā noskaņā katrā klašu grupā skolēni kopā ar internāta skolotāju pārrunāja klasē piedzīvotos notikumus un stāstīja par saviem sapņiem. Bija arī gardumiņi, zirņi un piparkūkas. Interesantas Ziemassvētku rotaļas un zīlēšana, mīklas un skolēnu sagatavotie priekšnesumi raisīja priecīgas emocijas.

Šajā gadā Ziemassvētkus 2., 6. c un 7. c klases audzēkņi svinēja mežā pie eglītes. Izrotājām to, sagatavojām svētku galdu no dārzeņiem un augļiem meža iemītniekiem, dziedājām dziesmiņas un gājām rotaļās. Svētku noskaņā cienājāmies ar picu un siltu tēju. Mežā valdīja prieks un līksmība.

Skolotāja A. Strazdiņa

 

 

 

Ziemassvētku nedēļa

Ir pienācis pēdējais Ziemassvētku gaidīšanas cēliens. Tiek uzposta  skola, izrotāta tās aktu zāle.

Zvani dūc, skan līksmas dziesmas,

Eglītē mirdz sveču liesmas,

Visur gaida Ziemassvētkus,

Nes tie dāvanas un laimi.

Pirmdien tika izrotāta skolas Ziemassvētku eglīte un tajā  iedegtas gaismiņas.

Mūsu paveiktie darbiņi, gaidot Ziemassvētkus –

 • Cepām piparkūkas un rotājām kopā ar skolotāju Gunitu –

 • Visas nedēļas garumā runājām labus vārdus, palīdzējām viens otram.
 • Radoši gatavojām apsveikumus skolas sadarbības partneriem un skolēnu ģimenēm, rakstījām vēlējumus –

Kā jaunā gada atnākšana iedveš jaunu cerību,

Tā Ziemassvētki,

Lai dod enerģiju jauniem darbiem un spēku piepildīt visu iecerēto!

Lai Ziemassvētku miers ienāk katrā namā,

Lai Jaunais gads nes laimi, veselību!

Spēku, izturību un panākumus!

Skolēni, skolotāji, administrācija, skolas darbinieki

 • Mācījāmies Ziemassvētku dzejolīšus, no kuriem visbiežāk tika deklamēts šis:

Ziemassvētki sabraukuši

Rakstītām kamanām.

Skrienat, bērni, skatīties

Basajām kājiņām.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

 

Svinīgā līnija “Latvijai 102”

Šajā sarežģītajā laikā uz svētku līniju pulcējāmies ar sagatavotiem dzejoļiem par Latviju un svētku uzrunām.

Līniju atklāja direktores vietniece mācību darbā Rita Sandore.

“Baltijas viducī, jūras šalcošo viļņu apskalota, dzīvo Latvija.
Mēs mīlam Tevi, Latvija, un sakām paldies “par zemi skaistāko”, par iespēju būt brīviem, augt, mācīties, izzināt, mīlēt un sasniegt viscēlākos mērķus!
Lai sadzird mūs visā pasaulē,
Kad lūdzam – Dievs, svētī Latviju!”

 

Skolas direktore Benita Lisovska atsūtīja rakstisku sveicienu Latvijas dzimšanas dienā.

“Katrs posms gada ritējumā mums stāsta ko savu. Novembris ir Latvijas dzimšanas, latviskuma un patriotisma mēnesis. Novembris latviešu tautai ir laiks, kad vairāk domājam par izjūtām un emocijām saistībā ar savu valsti, novērtējot patiesi būtiskas lietas.
Šajā svētku laikā es izvērtēju, ko man personīgi nozīmē Latvija.
Latvija ir mana Dzimtene, kur es jūtos brīva un kur es izdzīvoju četrus gadalaikus, kas katrs nāk ar savu skaistumu. Latvija ir vienreizēja ar savu skaisto dabu, tradīcijām, sakoptām pilsētām un pagastiem. Latvijā ir mana  ģimene, darbs un draugi.
Novēlu ikvienam justies piederīgam savai pilsētai, savam pagastam, savai valstij. Aicinu ikvienu svinēt un godāt šo laiku savā ģimenes lokā.
Sveicu jūs Latvijas 102. dzimšanas dienā!”

 

Evelīna pati iemācījās dzejoli.

Skolotāja Jana Čipāne sagatavoja skolēnus Auriku, Tomu, Karolīnu un Rinaldu.

 

 

Skolotāja Anda Strazdiņa deklamēja dzejoli kopā ar skolēniem Vilni, Lauru un Udo.

Paldies! Daudz laimes, Latvija!

 

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

 

11.novembris

Lāčplēša diena – Latvijas brīvības cīņu visplašāk svinētā diena. Ar šo datumu aizsākas Patriotu nedēļas pasākumi, kad īpaši atceramies un godinām visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti.

Šajā dienā sporta skolotājs Zintis B. sporta stundās organizēja stafetes ar devīzi  „Spēks ir mūsos’’.

„Spēks ir mūsos’’ rezultāti –

„Spēks ir mūsos’’

Iestājoties rudenīgai vakara tumsai, skolotāja Rita P.  un skolēni Raivis un Diandrē no iedegtām svecītēm veidoja seno latviešu aizsardzības zīmi – „Laimas slotiņu’’,  kas aizslauka nevēlamo un sargā no ļauna.

Skolēni sadalījās pa klašu grupām un izgāja goda apli ar lāpām, godinot Latvijas brīvības izcīnītājus.

Paldies skolotājiem par sagādātajiem video materiāliem, kurus skolēni skatījās klasēs, baudot tēju un ievārījuma maizītes.

Paldies saimniecītēm un saimniekiem par palīdzību šīs dienas organizēšanā!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

Karjeras nedēļa 2020

No 26. līdz 30. oktobrim visā Latvijā gan klātienē, gan tiešsaistē norisinājās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā galvenokārt notika attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad bija veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus un ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē. 2020. gada Karjeras nedēļas sauklis bija “Klau! Sadzirdi savas iespējas”.

Karjeras nedēļas ietvaros 2. – 5. klašu, 2. – 5. c klašu, 5. – 9. c klašu un 8. – 9. c klašu skolēni atklāja pārējiem klasesbiedriem, kas ir viņu  sapņu profesija.

Skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas, spēlējot dažāda veida spēles par profesijām.

Paldies aktīvajiem un darbīgajiem jauniešiem!  🙂

Pedagogs karjeras konsultants G. Ūbele

“Otrā maize – kartupelis”

2. novembrī aicinājām 2. – 5. c, 5. – 9. c un 8. – 9. c klases skolēnus un viņu skolotājus uz skolas aktu zālē notiekošo pasākumu “Otrā maize – kartupelis”.

Skolēni noklausījās latviešu tautas teiku “Kartupeļi” un uzzināja, kā kungs saprata, kura kartupeļu daļa ir ēdama.

Visi kopā izpētījām, kāds tad izskatās augs – kartupelis. Noskaidrojām, kādā krāsā kartupelim ir ziedi un kādās krāsās mēdz būt bumbuļu miza.

Parasti kartupeļus izvāram vai izcepam, taču no tiem var gatavot arī  gardus sacepumus, biezeņus, pankūkas, salātus un vēl citus ēdienus. Kā Tu ēd kartupeļus?

Skolēniem tika dota iespēja nogaršot kartupeļa līdziniekus – topinambūru un batāti.

I. kursa audzēkņi bija pagatavojuši divus kartupeļu ēdienus:

 • “Kraukšķīgās kartupeļu un siera bumbiņas”

Kraukšķīgas kartupeļu un siera bumbiņas

 • “Kartupeļu kēkss”

Kartupeļu kēkss

Visi kā viens atzina – gardi!

Pēc kartupeļu ēdienu degustācijas aicinājām visus izkustēties.

Dziesma – deja “Kartupeli, kartupeli, kur ir tavi brāļi?”.

Pasākuma noslēgumā pārrunājām, ko jaunu esam uzzinājuši par kartupeli.

Paldies visiem, kas piedalījās!

Paldies Raitim un Karolīnai par pasākuma organizēšanu un ēdienu gatavošanu!

Skolotāja G. Ūbele