All posts by Jumpravas Internātpamatskola

Oktobris

7. oktobris – Skolotāju dienas pasākums.

9. oktobris – Krosa stafetes Lielvārdē.

10. oktobris – Ekskursija uz NBS aviācijas bāzi Lielvārdē.

14. – 18. oktobris – Karjeras nedēļa.

15. oktobrī plkst. 13:10 tikšanās ar D.Keivišu (profesija – sociālais darbinieks).

17. oktobrī  plkst. 12:20 tikšanās ar jauno uzņēmēju M. Ziemeli. IK „Ziemeļu akmens”.

17. oktobrī plkst. 13:10 tikšanās ar D. Močāni (profesija – frizieris).

14. – 18. oktobris – Skolas Lielās talkas nedēļa.

16. oktobris – “Lieliskā balva 2019”, Lielvārde.

17. oktobris – Pikniks „Kad darbi padarīti … ”

30. oktobris – Pasākums „Svētki ābolam”.

 

Rudens brīvdienas – 21. oktobris – 25. oktobris

 

 

Viena diena dabas un zinātnes pasaulē

26. septembrī Tomass, Sanders, Raivis, Aivis, Dāvis, Viesturs, Karolīna un Markuss devās uz Latvijas Dabas muzeju, kur jaunieši apskatīja modernas, interaktīvas ekspozīcijas un daudzveidīgas izstādes.

Vislielāko interesi izraisīja ekspozīcija „Zemestrīces”.

Skolēniem vajadzēja atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un viņi realitātē varēja izbaudīt zemes garozas svārstības.

Pēc muzeja apskates devāmies aplūkot Brīvības pieminekli, kur skolēni  varēja vērot, kā goda sardzē stāv karavīri.

No ārpuses apskatījām Latvijas Nacionālās operas ēku.

Tālāk devāmies uz Zinātņu akadēmijas skatu laukumu. Uz 15 stāvu uzbraucām ar liftu un divus stāvus uzkāpām pa kāpnēm. Bērniem patika plašā Rīgas panorāma, un viņi centās atpazīt sev zināmos objektus.

Skolotāja D. Frīdenberga

 

Miķeļi – rudens saulgrieži

Senajā laika skaitīšanas sistēmā Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus, kad saule nonākusi pusloka viduspunktā un diena un nakts atkal ir vienādā garumā, tāpat kā pavasara saulgriežos.

Šajās gadskārtu svinībās apvienotas divas dažādas izdarības – saulgriežu svinības, kur galvenā loma ir Dieva dēla Miķeļa klātbūtnei, un ražas novākšana – apjumības, ar Jumja godināšanu un rudens tirgu.

Miķeļi iekrīt visbagātākajā laikā, tādēļ galds šai dienā ir ēdienu pārpilns.

Praktiskajās nodarbībās „Ēdienu gatavošana” I. un II. kursa izglītojamie šiem svētkiem par godu mācījās gatavot sklandraušus – tradicionālo latviešu ēdienu, kura izcelsme meklējama Kurzemē.

Sklandrausis ir gatavots no stingras rudzu miltu pamatnes un pildīts kārtās ar vārītiem kartupeļiem un burkāniem, pēc tam apbērts ar kanēli.

Sklandrausis ir salds, tas vislabāk garšo auksts ar pienu vai tēju.

  • Svarīgākais ir labi pagatavota mīkla, lai varētu izveidot sklandrausi. Šis darbiņš ļoti labi padevās Evai –

  • Armands ļoti akurāti sapildīja sklandraušus –

  • Un te redzams skaisti uzklātais galds –

Paldies topošajiem pavāru palīgiem par darbu 🙂

 

Skolotāja G. Ūbele

 

 

 

„Riga Food 2019”

 5. septembrī profesionālās pamatizglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” I. un II. kursa izglītojamie devās uz plašāko pārtikas izstādi Baltijas valstīs „Riga Food 2019”.

Šogad izstādē piedalījās vairāk nekā 700 uzņēmumu no vismaz 37 valstīm.

Topošie pavāra palīgi ar lielu interesi piedalījās pārtikas produktu degustācijās.

Tāpat bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas, nosakot sāls daudzumu pārtikas produktos.

 Jauniešiem bija jāpierāda, ka prot šķirot atkritumus.

 Izvērtējot brauciena lietderību, visi kā viens atzina, ka pasākums ļoti paticis, jo katram bija kāds pārtikas produkts, kuru nogaršoja pirmo reizi.

Skolotāja G. Ūbele

 

 

 

 

Septembris

2. septembris – Zinību diena. Ekskursija.

5. septembris – Izstāde „Riga Food 2019”.

17. septembris – Pasākums „Mani zobi, manas rokas – veselīga dzīvesveida priekšrocība”.

18. septembris – Pasākums „Drošs ceļš uz mājām”. Dziesma par drošību uz dzelzceļa.

20. septembris – Latvijas Olimpiskā diena plkst. 10:05.

26. septembris – Ekskursija „ Viena diena dabas un zinātnes pasaulē.”

26. septembris – Rudens kross Lielplatones pamatskolā – atbalsta centrā.

30. septembris – Miķelīša dārza un meža velšu izstāde.

 

Vasaras diennakts nometne „Ceļotāji”

Ar Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu Jumpravas internātpamatskolā no 10. līdz 15. jūnijam norisinājās vasaras diennakts nometne „Ceļotāji”.

Šajā nometnē varēja piedalīties Lielvārdes novada bērni.

Katrai dienai nometnē bija sava tēma.

Ceļojuma sākumā bērni iepazinās viens ar otru, izspēlēja sadraudzības spēles, dienas noslēgumā dejoja un dziedāja.

Ceļojumā mākslas pasaulē bērni piedalījās radošajās darbnīcās – mūzikas terapijā, mūzikas instrumentu izgatavošanā, dekoru veidošanā, smilšu aplikācijas izgatavošanā, kā arī piedalījās modes skatē, veidojot interesantus tērpus ceļotājiem.

Ceļojums sporta pasaulē – šajā dienā  visi piedalījāmies foto-orientēšanās spēlē, izspēlējām dambretes turnīru, veidojām sportisko kolāžu, piedalījāmies sportiskās stafetēs.

Ceļojumā dabas resursu un ekoloģijas pasaulē iepazinām eksperimentus, kas saistīti ar fizikas likumiem, gatavojām slaimu, vējdzirnavas, pūķus, pagatavojām garšīgus smūtijus, pētījām ūdeni.

Ceļojumā dabā braucām uz Viskāļu laivu bāzi, kur saimnieks rādīja un stāstīja par iekopto saimniecību, mācījāmies celt teltis, siet mezglus, salikt ceļotāja mugursomu. Dienas noslēgumā pie ugunskura dziedājām dziesmas ģitāras pavadībā un pirms pusnakts veicām nakts trasīti, meklējot skolas apkārtnē spokus.

Ceļojumā uz mājām dalījāmies iespaidos par nometnē pavadīto laiku, sagaidījām vecākus un posāmies uz mājām, lai ar labu noskaņu un spilgtiem iespaidiem baudītu vasaras brīvlaiku.

Paldies visiem nometnes uzaicinātajiem pasniedzējiem, brīvprātīgajiem, Lielvārdes novada domei, Jumpravas internātpamatskolas skolotājiem, darbiniekiem.

 

Nometnes vadītāja R. Pučekaite

9. klases izlaidums

Cik daudz gaismas uz ceļa,

Pa kuru mums jāiet…

Iesim!

Saņemt un starot…

Un dot.

Ziedu un smaržu virpulī ieskauti, pašā vasaras sākumā, 5. jūnija pusdienā, visi pulcējāmies uz Jumpravas internātpamatskolas 9. klases izglītojamo – Kaspara, Diandrē, Igora, Armanda – izlaidumu.

Skolas direktore B. Lisovska pasniedza apliecības par pamatskolas beigšanu un izteica pateicību klases audzinātājai B. Otto par atbildīgo darbu, rūpējoties par skolēnu labsajūtu.

Absolventus steidza sveikt vecāki, radi, skolotāji, skolasbiedri un paziņas. Skolas zāle kā vienmēr izrotāta ar fantastiskām ziedu kompozīcijām (par to paldies skolotājām!).

Paši absolventi sirsnīgi un izjusti pateicās saviem vecākiem un skolotājiem par sniegtajām zināšanām un atbalstu.

Klases audzinātāja  B. Otto savā uzrunā pieminēja taureņus, kuri aizlaižas, bet  laime ir iepazīt sevi un dzīvot saskaņā ar sevi. Viņa pateicās saviem audzēkņiem par kopīgi piedzīvoto un pārdzīvoto, vecākiem – par morālu atbalstu ikdienā un sadarbību, visiem kolēģiem, kas palīdzēja sarīkot šos skaistos svētkus.

Pēc svinīgās pasākuma daļas sekoja fotografēšanās.

Pie kopīga svētku galda pārrunājām, kā ir gājis pa šiem 9 gadiem.

Par muzikālo atmosfēru rūpējās mūziķis Juris Neretnieks, kurš veltīja dziesmas absolventiem, audzinātājai, skolotājiem, vecākiem un ciemiņiem un organizēja aizraujošas aktivitātes ballītē. Uz pirmo deju mūsu skolas absolventi aicināja savas mammas.

Ziedi iegūlās vāzēs un novīta, bet skolas gados gūtais nepazudīs nekad.

Lai veicas piepildīt savus sapņus!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

Profesionālās izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” 2. kursa izglītojamo izlaidums

Jūnijs skolā ienāk ar bērzu meiju un ceriņu reibinošo smaržu. Ir izlaidumu laiks, kad valda satraukums, gaidas un cerības uz kaut ko labu un aizraujošu nākotnē.

Saulainajā 4. jūnija dienā, pārvarot kvalifikācijas eksāmena pārbaudījumus un saņemot kvalifikācijas „Pavāra palīgs” apliecības, savus svētkus – izlaidumu – svinēja 2. kursa beidzēji –  Sanita, Kristaps Daniels, Kristaps, Anete un  audzinātājas R. Bobkova un V. Banga, profesionālo priekšmetu skolotāja G. Ūbele.

Par svarīgā brīža muzikālo noformējumu rūpējās Estere un Patriks Nikolajs Ozoliņi. 

Skola bija tā, kas pārvērta jauniešu ikdienu un atstāja neizdzēšamas pēdas turpmākajā dzīvē. Šobrīd nav svarīgi, cik gadi ir pavadīti šajā skolā. Galvenais ir tas, cik bagāti viņi iziet no šīs skolas. Ļoti ceram, ka mūsu bērni spēs novērtēt to, ko ir ieguvuši šajā skolā, un nekad nezudīs prieks par kopā pavadītajiem brīžiem, bet gūtās zināšanas kalpos par lielisku atspērienu, lai nokļūtu nākamajā pakāpienā.

 

Vēlēsim veiksmi jauniešiem viņu turpmākajās dzīves gaitās!

 

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

Audzinātāja R. Bobkova

 

 

 

Jūnijs

4. jūnijs – Izlaidums profesionālās izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” 2. kursa izglītojamajiem plkst. 14:00

5. jūnijs – Izlaidums 9. klases skolēniem plkst. 12:00

10. – 15. jūnijs – Vasaras diennakts nometne „Ceļotāji”