All posts by Jumpravas Internātpamatskola

9.klases skolēnu pēdējais zvans

Nemanot mācību gads tuvojas noslēgumam.

Klāt ir patīkamais un satraucošais brīdis – pēdējais zvans, kam seko skaistais izlaidumu laiks …

Šis brīdis iekrīt ziedonī, kad pasauli piepilda ziedu un smaržu jūra un patīkamā putnu kora gavilēšana kopā ar jaukajām tauriņdejām.

Un gribas jautāt –
Kas tevi gaida, kurp tu ej?
Divas ceriņacis nesaka un smej.
Es tikai prasu, kurp tu ej
ar tik mazām kājām pāri pasaulei?

 

Svētku pasākumu sākām ar prezentācijas noskatīšanos, kurā bija redzamas 9.klases skolēnu gaitas mūsu skolā.

Prezentāciju var noskatīties šeit 9.klase

Tad 9.klases skolēni visiem klātesošajiem nodziedāja “Nepareizo dziesmu”.

Pirms atskanēja pēdējais zvans, Valdemāra pamatskolas skolēni, skolotāji un skolas tehniskie darbinieki gribēja pārliecināties, cik gatavi ir 9.klašu skolēni, lai uzsāktu nākošo lidojumu dzīvē.

Sveicienu absolventiem pēdējā zvanā bija sagatavojuši:

  • “c” klašu audzēkņi.  Pēteris rādīja, kā kustināt rokas un kājas, lai vienmēr būtu labā fiziskā formā, kā arī uzdāvināja pašgatavotus apsveikumus ar laba vēlējumiem.
  • Valentīna vadībā, 9.klašu beidzēji iesēja priedes, kuras vēlāk varēs izstādīt skolas teritorijā.

 

Tad tika dots vārds absolventiem.

Sabīne norunāja dzejoli –

Skola, skola,
Kā pateikties tev
Par to, ko dzīve sola,
Par to, ko guvām sev?
Par visu, visu, ko devi.
Par zināšanu alkām,
Par jaunu sapņu takām
Tev paldies sakām mēs.

 

9.klašu audzēkņi – Sanders, Artūrs, Sabīne, Sigita un Egīls pateicās skolotājiem, audzinātājām, apkopējām, veļas pārzinei, šoferim, pavārēm, auklītēm, skolas ārstei, medmāsai, lietvedei un īpaši skolas direktorei – pasniedzot ziedus un pašu gatavotus taureņus.

Pasākuma noslēgumā dzejoli norunāja Artūrs –

Būs dažam dzīvē vieglāk, citam – grūtāk,
Būs vajadzīgs Tavs spēks un mūsu spīts.
Bet labo gaismu, skolas gados gūto,
Mēs paņemam uz visu mūžu līdz.  

 

Pēdējo zvanu ieskandināja 1.klases skolēns Valters.

 

Pēc svinīgā pasākuma absolventi skolotājus aicināja uz pārdomu brīdi pie kafijas tases.

Bija sagatavotas arī dažādas interesantas aktivitātes, kurās tika iesaistīti gan skolotāji, gan 9.klases skolēni.

 

Audzinātājas – Iveta Dārgā un Nellija Mosberga

Akcija “Saulespuķes vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu”

Šonedēļ, Valdemāra pamatskolas 3./4. un 5.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ritu Pučekaiti, atzīmējot Eiropas dienu, atsaucās aicinājumam un skolas puķu dobē iesēja saulespuķes.

Līdz mācību gada beigām katrs no skolēniem rūpēsies par savām iesētajām saulespuķēm, lai rudenī tās sagaidītu mūs skolā ar krāšņiem ziediem.

Klases audzinātāja Rita Pučekaite

Baltā galdauta svētki

Dievs, svētī Latviju:
zemi, cilvēkus, valodu, dziesmu un ticību;
godaprātu un darba tikumu.
Uzturi mūs dzīvus,
dari mūs brīvus
garā un patiesībā.
Cilvēka vārda cienīgus latviešus
Tēvzemē un pasaulē.
(V.Toma)

 

3.maijā skolā valdīja svētku noskaņa.

No rīta pie skolas iestādījām 3 ķiršus un vairākus upeņu krūmus.

Pēc tam kopīgi klājām baltus galdautus un sēdāmies pie galda, lai dalītos pārdomās, kas katram ir Latvija.

Skolēni runāja dzejoļus veltītus Latvijai –

Latvija, Tu esi mana Latvija.
Zeme, kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu.
Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums.
Valsts, kas man spēku dod.
Zeme, kuras dēļ vērts asinis liet.
Es savu Latviju dotu ikvienam,
Kas novērtēt to spētu.
Mana Zeme Latvija
Zeme, kas ar asinīm iegūta.
Karos novājināta
Tomēr dzīva tā ir.
Tā ir mana dārgā Latvija!

 

 

Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā,
Mīļa mana tēvu zeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvu zeme
Visa mūža garumā.
(K.Skujenieks)

 

Skaista mana tēvu zeme
par visām(i) zemītēm.
Visapkārt ozoliņi
Vidū saule ritinās.
Dzīvosim, mēs, bāliņi,
Visi vienā pulciņā,
Lai palika tēvu zeme
Mūsu mūžam nedalīta.

 

Saules mūžu Latvijai!

 

Apmīļo, saulīte, manā zemītē
Katru ozola zīli.
Es savai Tēvzemei pieglaužos
Ticot, cerot un mīlot.

 

Tev, Latvija, nav jābaidās,
Stāv stiprs sargs pie Daugavas.
Lai kādas svešas tautas nāks,
Tās tavu brīvi nenomāks.
Šis stiprais sargs, tik brašs un cēls,
Ir latvju tautas tēva dēls;
Viņš dzīvību par ķīlu liek,
Ka zeme nosargāta tiek.
Viņš sarga acu neaizvērs,
Līdz svešnieks kāds ap tevi sērs;
Un viņa roka nedusēs,
Ja naidnieks brīvi apdraudēs.
Sārt-balt-sārts karogs Latvijai
Par zīmi zelta brīvībai:
Kas stāv zem viņas karoga,
Tam brīvība ir dzīvība.
(Pēteris Blaus) 

 

 

Tu esi un būsi savā zemē,
Savā tautā un dzimtā tik
stiprs un stipra,
Cik stipras un dziļas būs tavas saknes.
Cik liela būs tava griba un pārliecība
Savu dzimto zemi, savu novadu un valodu
Sargāt, mīlēt un turēt godā.
/V. Kokle Līviņa/

 

Baltu galdautu savā skolā klāsim katru gadu, atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu un izjūtot lepnumu par savu valsti.

Lai skaistas svētku svinēšanas tradīcijas katrā ģimenē!

Svinēsim mūsu brīvību!

 

Paldies, ka bijām kopā!
Paldies par kopīgi radītiem svētkiem!

 

Vecākā internāta skolotāja Inga Lapena

 

 

 

Maijs

1.maijs – Darba svētki.

3.maijs – Baltā galdauta svētki.

4.maijs – LR Neatkarības atjaunošanas diena.

5.maijs – Tīro roku diena.

8.maijs – Mātes diena.

9.maijs – Eiropas diena. Svinīgs brīdis skolas aktu zālē plkst. 15.00.

11.maijs – Skolēnu dzimšanas dienu svinības skolas aktu zālē plkst. 14.00.

12.maijs – Lekcija “Par drošību pie ūdens” plkst. 10.00 (jaunāko klašu skolēniem) un plkst. 11.00 (vecāko klašu skolēniem).

12.maijs – Pēdējais zvans 9.klašu skolēniem.

15.maijs – Starptautiskā ģimenes diena.

26.maijs – Mācību priekšmetu radošās darbnīcas kopā ar vecākiem skolas stadionā plkst. 12.20.

31.maijs – Mācību gada noslēguma pasākums plkst. 9.00.

 

16.maijs – 25.maijs – Mācību priekšmetu un internāta skolotāju ekskursijas.

 

 

 

Projekts “Bērnu izaugsmei ar Montesori”

Valdemāra pamatskola, pateicoties Lielvārdes Attīstības fonda atbalstītajam un īstenotajam projektam “Bērnu izaugsmei ar Montesori” (projekta autore, skolas vecāku padomes locekle Diāna Keiviša), aprīlī saņēma Montesori materiālus.

Skolēni ir sajūsmā par materiāliem, kas papildina mācību un korekcijas darbu.

Tika iegādāti materiāli sensorikai un valodai. Skolēniem būs iespēja gan patstāvīgi, gan pedagoga vadībā apgūt dažādas likumsakarības, trenēt acu – roku saskaņotu darbību un koncentrēšanās spējas.

Darbojoties tiks trenētas arī sajūtas – svara, krāsu, vizuālās dimensijas uztveršanas un izšķiršanas spēja.

Ar konstruktora palīdzību bērniem ir iespēja salikt burtus, dažādus attēlus un priekšmetus, tā attīstot sīko pirkstu motoriku.

Liels ir arī valodas materiālu klāsts – metāla ieliktņi – muskuļu grupu, kas tiek izmantoti mehāniskai rakstīšanai, trenēšanai, kā arī plūstoša rokraksta veidošanai.

 

Kustīgajam alfabētam ir daudzfunkcionāls pielietojums – vārdu “rakstīšana”, sadzirdēto vārdu sadalīšana skaņās un to ietveršana rakstītos simbolos, kā arī spēja izjust un aptaustīt burtus.

Gramatikas kaste ir palīgs sarežģīto gramatikas uzdevumu apguvei. Materiāli ir estētiski un patīkami – no koka, krāsaini un daudzveidīgi.

Paldies Lielvārdes Attīstības fondam un Ilzei Kreišmanei par iespēju papildināt metodisko materiālu bāzi, kas ļauj bērniem veiksmīgāk iepazīt sarežģīto pasauli eksperimentējot.

Fotografēja sociālais pedagogs Ilga Gulbe

Logopēde Vita Volkopa

Pasākums „Skaļās lasīšanas pēcpusdiena”

27.aprīlī skolas zālē sapulcējās skolēni, lai saliedētos kopīgai lasīšanas aktivitātei, kā arī, lai veicinātu lasītprieku sadarbībā ar skolas bibliotēku.

Skolēni izvēlējās bibliotēkā grāmatu, ar kuru iepazīstināja pasākuma apmeklētājus un nolasīja interesantāko fragmentu.

Par labāko lasītāju vienbalsīgi tika izvirzīta Keita.

Pasākumā piedalījās Alekss, Deivids, Laura, Sabīne un Mikuss.

Kopā klausījāmies dzejnieces Inese Zanderes bērnu dzejoļu lasījumu. Vislabāk visiem patika dzejolis “Pieci kaķi”.

Paldies par piedalīšanos pasākumā!

 

Bibliotekāre Inga Lapena

Lieldienas mūsu skolā

Ai, zaķīti, garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju.
Ar raibām oliņām,
Ar kadiķu zariņiem.

 

19.aprīlī skolas zālē bija izveidota izstāde, kurā varēja apskatīt skolēnu krāsotās olas. Tajā piedalījās arī skolotājas Anda, Vita, Iveta, Rita, Inga un Jana. Izstādes dalībnieki labprāt dalījās pieredzē par olu krāsošanas veidiem.

Skolas sporta laukumā skolēni satikās ar Lieldienu zaķi, kurš atgādināja Lieldienu tautasdziesmas un ticējumus.

Kopā ar angļu valodas skolotāju Irēnu Janpauli un mūzikas skolotāju Sandru Spruču dziedājām dziesmas par Lieldienu olu krāsām un svētku jampadraci.

Darbojāmies arī praktiski. Lieldienu zaķis piedāvāja skolēniem krāsot olas ar kreppapīru.

 

Krāsojot olas, Lieldienu zaķis bija pazaudējis 26 olas un 4 slotas. Skolēni aktīvi iesaistījās to meklēšanā. Visaktīvākais un vērīgākais bija Valentīns, jo viņam izdevās atrast 6 olas.

Pirms Lieldienām katrai klasei bija divi izaicinājumi saistīti ar Olimpisko mēnesi Ogres novadā.

Pirmais izaicinājums – ejot vai skrienot krāt kilometrus. Šajā izaicinājumā visas klases aktīvi soļoja un skrēja skolas sporta laukumā un gāja garajās pastaigās. Šajā izaicinājumā piedalījās skolotāja Vita Volkopa, kura nogāja 67 km un 13 apļus. 3.-5. klase divreiz devās pa ceļu uz Jumpravu, bet vienreiz pa ceļu uz Lēdmani, pavisam kopā noejot 37 km un 18 stadiona apļus. Individuāli izaicinājumā piedalījās Valentīns, Dmitrijs, Alekss, Deivids, Aurika, Renārs Š., Toms, Aleksandra, Sabīne un Simona. 4.c/5.c un 7.c klašu skolēni nostaigāja 56 apļus.

Ar otru izaicinājumu – iemācīties Olimpisko vingrojumu kompleksu un uzstāties pasākumā tik labi negāja. 1.-3. klase vienīgie bija sagatavojuši šo vingrojumu kompleksu un aicināja visus kopā izkustēties. Izdevās lieliski!

Dziedot dziesmu “Oliņ, boliņ!’’ varējām sākt  piedalīties dažādās aktivitātēs.

Ripinājām pašu krāsotās olas, Valentīnam ola aizripoja vistālāk.

Piedalījāmies arī olu kaujās.

Prieka un jautrības netrūka pavasarīgajā dienā, bet vislielākais gandarījums bija par trušu mammu ar trusēniem.

Paldies bērniem un viņu vecākiem par brīnišķīgi skaistajām Lieldienu olām!

Paldies skolotājiem un skolas darbiniekiem par piedalīšanos pasākuma organizēšanā!

Paldies mājturības  un tehnoloģiju skolotājam Armandam Zariņam par Lieldienu dekoru izgatavošanu un uzstādīšanu skolas apkārtnē!

Vecākā internāta skolotāja Inga Lapena

Pasākums „Burtu – vārdu spēles”

14.aprīlī sākumskolas bērnus sporta zālē sagaidīja pārsteigums – sports, latviešu valoda un logopēdija vienlaicīgi.

Skolēni darbojās jauktajās komandās – lika kopā burtu pusītes, lai sanāktu viens vesels.

Dziesmas “Joka pēc alfabēts” fonā, no izveidotajiem burtiem tika salikts alfabēts.

Aizrautīgi likām attēlus kopā ar pirmo skaņu.

Individuālie starti bija vārdu nosaukšanā ar izvēlēto skaņu vai pirmo zilbi.

 

Izmantojām bumbu, lai atsvaidzinātu savas zināšanas antonīmu nosaukšanā.

Rotaļīgi un jautri pagāja ieplānotā stunda.

 

Paldies visiem iesaistītajiem, īpaši sākumskolas skolotājai Andai Strazdiņai un sporta skolotājam Zintim Bergmanim!

Fotografēja sociālais pedagogs Ilga Gulbe

Logopēde Vita Volkopa

Gaidot Lieldienas!

Pirms Lieldienām visi kopā izrotājām skolas zāli.

Mājturības un tehnoloģiju nodarbībās skolēni kopā ar skolotāju Benitu Otto cepa Lieldienu zaķus, bet ar skolotāju Armandu Zariņu izgatavoja galda dekoru „Lieldienas”.

Lieldienu durvju dekors tapa 1.-3. klases skolēniem kopā ar skolotāju Andu Strazdiņu.

Lieldienu apsveikumus, dekupētas olas un zīmējumus par Lieldienu tēmu skolēni sagatavoja kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Ināru Plūmi.

 

3.-5.klases skolēnu pavasara zaļumi un Lieldienu zaķi klases stendā tapa kopā ar skolotājām Ritu Pučekaiti un Sandru Rogu.

„C’’ klašu stendiņos ir izvietoti zīmējumi, aplikācijas un darbiņi no papīra par Lieldienu tēmu.

 

Lai  Priecīgas Lieldienas!

 

Vecākā internāta skolotāja Inga Lapena