All posts by Jumpravas Internātpamatskola

Skolotāju dienas pasākums

Mīļie skolotāji!

Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnām spītējošiem miķelīšiem atkal ir klāt Skolotāju diena!

Skolotāja darbs – tā ir Misija. Misija nest gaismu, zināšanas, palīdzēt skolēniem piepildīt sapņus un ieceres, atrast dzīvē īsto ceļu …

Un šī Misija nebeidzas nekad. Arī tad, kad skolotāji atpūšas, viņi mums ir un paliek skolotāji.

Skolotāju dienas svētku pasākumā skolēni Aurika, Vilmārs, Iveta un Rinalds deklamēja apsveikuma dzejoļus. Arī 1./2. klases skolēni bija sagatavojuši dzejolīti. Arodklases un “c” klašu skolēni apsveikumā bija sagatavojuši Raiņa dzejoli  ”Visi desmit”.

Kā krāsainas lapas mūsu skolā vējš bija atpūtis arī labos vārdus par skolotājiem, kurus nolasīja skolēni.
Noslēgumā mūzikas skolotāja Inita un Aurika nodziedāja grupas Musiqq dziesmu “Silta sirds”.

3./4. klases skolēni brīvajā laikā kopā ar internāta skolotāju Ritu bija izgatavojuši krāsainus kļavu lapu svečturīšus.
Vecāko klašu puiši kopā ar internāta skolotāju Nelliju bija paši salocījuši kastītes no papīra. Skolotāji dāvanā saņēma kastīti ar pārsteigumu.

Īpašie Skolotāju dienas sveicieni mūsu skolas direktorei Benitai Lisovskai! Mūsu direktore skolā darbu veikusi jau 25 gadus, no tiem 14 gadus pildot atbildīgos  direktores pienākumus.

Skolas pastnieks Egils atrada aploksni ar vēstuli, kuru nolasīja direktores vietniece mācību darbā Rita. Vēstulē bija labie vārdi par mūsu skolas direktori.

Būt direktorei – tā ir ne tikai  liela atbildība,

Šis darbs prasa arī īpašu talantu un dotības.

Direktors ir tas, kurš rāda, kā celt tiltu no cilvēka uz cilvēku un kā gūt zināšanas un augt pieredzē.

Liels paldies Jums, direktore, par neatsveramo ieguldījumu mūsu visu nākotnē!

 

Pēc svinīgā pasākuma skolotāji tika aicināti uz tasi kafijas.

Par svētku galda noformējumu bija parūpējušies profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” I. un II. kursa audzēkņi.

Paldies visiem par gatavošanos un piedalīšanos svētkos!

 

 

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

Rudens saulgrieži – Miķeļi

Miķelis un saimnieces 30. septembrī aicināja uz pasākumu, kurā

  • minējām mīklas,

  • gājām rotaļās,
  • ar slotu dzenājām lapas,

  • cēlām smago ķirbi,

  • ar rudens dārza bagātību palīdzību attēlojām meža dzīvniekus.

Saimnieces cienāja mūs ar pīrādziņiem un saldumiem.

Paldies visiem, kuri piedalījās!

Skolotāja J. Čipāne

Radošo darbu izstāde “Rudens pasaka”

Izstādē aplūkojamie darinājumi bija pārdomāti un pārsteidza ar to autoru radošumu.

Helmuts un Ilvars bija izgatavojuši darbu pēc pasakas “Kukulītis” motīviem.

Tomass ar ģimeni bija izveidojis ”Saulīti” no dabas materiāliem.

Izstādē piedalījās arī skolotāja Ilga ar ”Trollīšiem” un skolotāja Vita ar kompozīciju ”Saulespuķe un avenīte”.

Ar bagātiem rudens dārzeņiem un no tiem veidotiem darbiņiem iepriecināja Regnārs, Pēteris, Daņila, Vitālijs, Endrijs, Sanders, Sigita, Aurika, Mārtiņš, Dmitrijs, Markuss, Renārs un Simona.

Paldies visiem, kuri piedalījās radošo darbu izstādē!

 

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

Izglītojošs pasākums 5. – 9. klašu skolēniem par roku higiēnas ievērošanu

Pusaudžiem saistošā, viegli uztveramā un interaktīvā veidā tika skaidrota roku mazgāšanas nozīme ikdienā, roku higiēnas neievērošanas sekas, kā arī pareiza roku mazgāšanas tehnika.

Visiem dāvanā tika informatīvs materiāls par roku mazgāšanas nozīmi “Tava veselība Tavās rokās’’, bet pedagogiem – metodiskais materiāls darbam ar skolēniem par roku higiēnas ievērošanu.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

Paldies Vitālija vecākiem!

Uzsākot jauno mācību gadu, 2. – 5. c klases skolēni saņēma dāvanu – mācību līdzekli, kas palīdzēs skolēniem apgūt burtiņus un jaunus vārdus. Burti, pieturzīmes un cipari (kopskaitā 86 gb.) ir magnētiski, un tos var viegli izvietot uz magnētiskās tāfeles, lai izveidotu vārdus un apgūtu matemātiskās darbības. Skolotāja Elga saka lielu paldies Vitālija vecākiem par šo lietderīgo dāvanu, jo bērni ar lielu aizrautību darbojas pie tās.

 

LVM “Meža ekspedīcija” Tomē

Valdemāra pamatskolas izglītojamie no 6. līdz 9. klasei 17. septembrī piedalījās praktiskā, ar mācību procesu saistītā pasākumā Tomē. Šāda veida mācības ir saistītas ar kompetenču ieviešanu skolās.

Izglītojamie 3 stundu ilgā mācību procesā centās pielietot zināšanas praktiskās darbībās, kuras vadīja LVM darbinieki. Vispirms skolēnus uzrunāja Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vidusdaugavas reģionā Jānis Belickis. Viņš bērnus iepazīstināja ar noteikumiem, kuri būs jāievēro nodarbību laikā.

Skolēniem bija jādodas mežā, kur noteiktā secībā bija izvietotas 10 darba stacijas. Tajās pēc vadītāja informācijas un norādījumiem bija jāveic kāds konkrēts uzdevums, piemēram, jāatklāj koksnes produkti. Neviens pat iedomāties nevarēja, ka arī ziepju burbuļu un aspirīna ražošanā izmanto koksni!

Nodarbībā ” Aizsargājam mežu” skolēni praktiski mācījās noteikt, kas ir radījis minētajā meža laukumā iezīmētos koku bojājumus – dzīvnieks, dabas parādība, kukainis vai cilvēks. Interesants vērojums – zibens bojāts koks! Praktiski redzot šādu dabas postījumu, izglītojamie sapratīs, atcerēsies un varēs arī citiem paskaidrot, kāpēc nedrīkst slēpties zem lieliem, augstiem kokiem negaisa laikā.

Visas nodarbības bija saistītas ar kompetenču ieviešanu skolās, jo darbības stacijās balstījās uz praktisku pielietojumu, paša izpēti un arī radošu darbību, piemēram – koka augstuma mērīšana, kur ar divu kociņu, savu soļu un pēdu palīdzību varēja samērā precīzi noteikt norādītā koka augstumu. Prieks, ka Valdemāra pamatskolas izglītojamie strādāja ļoti precīzi un kļūdījās tikai par 50 centimetriem (pieļaujamā kļūda bija 1 metrs), veicot aprēķinus galvā! Malači!

Protams, ka zēniem vislabāk atmiņā paliks meža kopšanas darbi, tilta būvēšana bez naglām un mežaudžu retināšana.

Cerams, ka spēsim pareizi, precīzi izpildīt mājas uzdevumu un arī nākamajā gadā varēsim doties šādā mācību ekskursijā – izzinošā pasākumā, kur praksē pielietosim stundās iegūtās zināšanas un padomāsim par nākotnes profesijām, kuras saistītas ar Latvijas valsts mežiem.

 

 

 Izglītojamos  mācību pasākumā pavadīja skolotāja M. Auziņa