Category Archives: Aktualitātes

Oktobris

2. oktobris – Skolotāju dienas pasākums.

2. oktobris – Radošo darbu izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs”.

3. oktobris – Programma “Skolas piens”.

4. oktobris – Kanisterapija.

9. oktobris – Karjeras nedēļas “Amats ir pamats” atklāšana Jumpravas internātpamatskolā.

12. oktobris – Karjeras nedēļas “Amats ir pamats” noslēguma pasākums Lielvārdes kultūras namā.

18. oktobris – Sporta pasākums “Lieliskā balva”.

 

 

Skolēnu rudens brīvdienas: 23. – 27. oktobris.

 

 

Septembris

1.septembris – Zinību diena.

4.septembris – Ekskursija uz izklaides  parku “Avārijas brigāde”.

7.septembris – Izstāde “Riga Food 2017”.

13.septembris – Kanisterapija.

19.septembris – Muzikāla izrāde “Draugu saruna”.

26. septembris – Rudens kross Lielplatonē.

27.septembris – Izbraukums ar burinieku “Libava”.

27.septembris – Kanisterapija.

 

 

Jūnijs

1. jūnijs – Profesionālās pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Būvdarbi” izglītojamo kvalifikācijas eksāmens.

1. jūnijs – Profesionālās pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Būvdarbi” izglītojamo izlaidums plkst. 13:00.

2. jūnijs – 9. klases izglītojamo izlaidums plkst. 12:00.

Maijs

9.maijs – Karjeras pasākums 5.-7.c un 1.-4.klasei.

9.maijs – “Ko tu zini? Ko tu proti?”

15.maijs – Pēdējais zvans 9.klasei.

16.maijs – Mākslas pasākums.

18.maijs – Dusmu kontroles spēle.

23.maijs – Ābeces svētki.

25.maijs – Koncerts “Likteņupes dziesma” Likteņdārzā.

31.maijs – Pēdējās skolas dienas svētku pasākums.

 

12.maijs – 26.maijs Lielvārdes un Ķeguma novada vizuālās mākslas un mājturības skolēnu darbu izstāde kultūras namā “Lielvārde”.

Izlaidumi Jumpravas internātpamatskolā –

 • Profesionālās pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Būvdarbi” izglītojamajiem 2017.gada 1.jūnijā plkst. 13:00
 • 9.klasei – 2017.gada 2.jūnijā plkst. 12:00

 

Aprīlis

3.aprīlis – Integratīvais mākslas festivāls Nāc līdzās! Jelgavā.

10. – 13.aprīlis – Amatnieku dienas.

11.aprīlis – Lielkoncerts Nāc līdzās! Rīgā.

14.aprīlis – Lielā Piektdiena.

16.aprīlis – Pirmās Lieldienas.

17.aprīlis – Otrās Lieldienas.

18. – 21.aprīlis – Projektu nedēļa.

18.aprīlis – Lieldienu olu izstāde. Lieldienu pasākums.

19.aprīlis – Kanisterapija.

21.aprīlis – Lielā Talka – 2017

26.aprīlis – Leļļu teātra izrāde. Jubilāru sveikšana.

 

 

 

Marts

2. marts – Mācību ekskursija 5.-7. klašu skolēniem uz “Laimas ” šokolādes muzeju.

6. marts – Mūzikas pēcpusdiena.

7. marts – Uzmini nu!

28.marts – Starptautiskais vokālās mūzikas konkurss “Balsis”.

29.marts – Putnu dienas.

 

 

Pavasara brīvdienas: 13. – 17. marts

 

Janvāris

   Janvārissniega skulptūru mēnesis. Galvenās šī mēneša aktivitātes – slidošana, slēpošana, vizināšanās ar ragaviņām.

 

 • 18. janvāris – kanisterapija.
 • 19. janvāris – decembra un janvāra jubilāru sveikšana. Muzikāla izrāde “Elzas un Annas piedzīvojumi”.
 • 25.janvāris – mācību ekskursija uz zemnieku saimniecību “Mūsmāju dārzeņi”.

 

Decembris

 • 1.decembris – mīklu minēšanas pēcpusdiena.
 • 20. decembris – Ziemassvētku uzvedums „Kraukšķītis”. Ziemassvētku vecīša ciemošanās.
 • 21. decembris – Ziemassvētku koncerts kopā ar vecākiem.

 

Ziemas brīvdienas: 2016. gada 22. decembris – 2017. gada 4. janvāris

Novembris

 • 1. novembris – Rotaļu pēcpusdiena.
 • 2. novembris – Krāsainā pēcpusdiena.
 • 9. novembris – Mārtiņi.
 • 10. novembris – Sporta sacensības par godu Lāčplēša dienai. Lāpu gājiens.
 • 14. novembris – Vēstures konkurss.
 • 17. novembris – LR Proklamēšanas dienai veltīts svētku pasākums.