Janvāris

9. janvāris – VPII „Zvaniņš” deju kolektīva un ansambļa koncerts.

10. janvāris – Atbalsts skolēniem. Sevis izzināšana.

15. janvāris – „Sporta laureāts”.

16. janvāris – Pasākums „Pie barikāžu ugunskura”.

23. janvāris – Leļļu teātra izrāde „Sapņu kuģis”.

24. janvāris – Veselību veicinošas skolas ietvaros – Pirmās palīdzības sniegšana.

30.janvāris – Jubilāru sveikšana.

31. janvāris – Sveču dienas radošā darbnīca.