„Ēnu diena 2019”

13. februārī visā Latvijā notika „Ēnu diena 2019”.

Mūsu skolas jaunieši Karolīna un Raivis devās uz Lielvārdi, lai „ēnotu” Sociālā dienas aprūpes centra sociālo darbinieci Ingu Vairogu. Karolīna un Raivis aktīvi iesaistījās dienas centra ikdienā.

 Iepazinās ar cilvēkiem, palīdzēja vadīt atbalsta grupu „Dzīvesprasmes” cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, veidoja Valentīndienas dāvaniņas.

  Inga Vairoga pateicas jauniešiem par ieguldīto darbu!

 Kad jaunieši bija atgriezušies skolā, kopīgi aizpildījām „Ēnu dienas 2019” atspoguļojuma lapu, lai novērtētu ieguvumus un apkopotu iegūto informāciju.

Skolotāja G. Ūbele