Mūsu brīvais laiks

Ziemas vakaros kokapstrādes pulciņā skolotāja  Valtera Zelča vadībā skolas zēni izgatavojuši interesantus priekšmetus:

  • Sanders – galda lampu

  • Nauris – lampu kā dāvanu tētim dzimšanas dienā

  • Skolēnu grupa – koka cirvīšus

  • Gunārs – galda dekoru

  • Kopdarbs pēc pasūtījuma – diega spolīšu stends

Skolotājas Ivetas Dārgās vadībā Juliāns vakaros aktīvi un ar interesi nodarbojās ar izšūšanu –

Meitenes Aurika, Maija un Karolīna lika lielo puzli no 1000 gabaliņiem –

Helmuts zīmēja uz tāfeles –

Vizuālās mākslas skolotājas Ināras Plūmes vadībā tapa radoši zīmējumi dažādās tehnikās –

Ikdienā brīvajā laikā daudz skrienam, rotaļājamies bērnu laukumiņā, sporta laukumā, sajūtu takā pētām dabu.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena