Plakātu konkurss “Es mīlu Latviju!”

Internāta skolotāji kopā ar skolēniem veidoja plakātus.

  • “Mūsu Latvija!”
  • “Es mīlu Tevi, Latvija!”
  • “Mēs lepojamies ar Latviju!”
  • “Latvijas simboli”
  • “Latvija”

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena