Atbalsta personāls

Skolai ir atbalsta personāls:
Skolas ārsts
  • katru darba dienu no 8.00 līdz 16.00
 – Psihologs
  • pirmdienās ( 2x mēnesī ) no 8.30 līdz 15.30
Masieris
  • otrdienās
Logopēds
  • darba laiks katru darba dienu pēc apstiprināta nodarbību grafika
Sensoro spēju attīstība
  • iespēja apmeklēt multisensoro telpu pēc apstiprināta nodarbību grafika
Korekcijas un rehabilitācijas nodarbības:

 

  • ārstnieciskā vingrošana,
  • logopēdija,
  • logoritmika,
  • ritmika,
  • sensoro spēju attīstība.