Atbalsta personāls

Skolai ir atbalsta personāls:

Skolas ārsts, katru darbu dienu no 8:00 līdz 16:30

Masieris, trešdienās no 15:00 līdz 20:30

Mūzikas terapeits, otrdienās no 8:30 līdz 16:30

Sociālais pedagogs:

  • pirmdienās no 12:30 līdz 18:30
  • otrdienās no 14:30 līdz 16:30
  • trešdienās no 8:00 līdz 17:30
  • ceturtdienās no 15:30 līdz 17:30

Psihologs:

  • pirmdienās no 9:00 līdz 14:00
  • otrdienās no 9:00 līdz 14:00
  • ceturtdienās no 9:00 līdz 14:00

Logopēds (darba laiks pēc apstiprināta nodarbību grafika)

Kanisterapija, 13., 27. septembrī un turpmāk 2 x mēnesī.