Atbalsta personāls

Skolai ir atbalsta personāls:

Skolas ārsts

katru darbu dienu no 8:00 līdz 16:30

Masieris
  • otrdienās no 11:00 līdz 12:00
  • trešdienās no 13:30 līdz 15:30
  • ceturtdienās no 14:30 līdz 18:30
Psihologs
  • pirmdienās no 9:00 līdz 14:00
  • otrdienās no 9:00 līdz 14:00
  • ceturtdienās no 9:00 līdz 14:00
Logopēds

darba laiks katru dienu pēc apstiprināta nodarbību grafika

Sensoro maņu attīstība

iespēja apmeklēt multisensoro telpu pēc apstiprināta nodarbību grafika

Kanisterapija

1 – 2 reizes mēnesī