Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija – PAVĀRA PALĪGS.

Iepriekšējā izglītība: pamatizglītība.

Īstenošanas ilgums: 2 gadi.

Programmas veids: profesionālās pamatizglītības programma.

Valoda: latviešu.