Kontakti

Adrese: “Valdemārskola” Jupravas pagasts, Jumprava, Lielvārdes novads, LV-5022

Uziņas pa tālruni: 29424581, 65057518, 65057648

e-pasts: internatskola@lielvarde.lv

fakss: 65057518

direktore 65057568, mob. 29424581
skolotāju istaba 65057648
lietvedība/fakss 65057518