Stundu saraksts

 

Jumpravas internātpamatskolas stundu un korekcijas nodarbību saraksts 2017./2018.m.g.
Pirmdiena 1./3.C  2.-4.C klase 4.-8.C klase 1./2. klase 3./4. klase 5.A klase 6.A klase 7.A klase 5.B klase 6.-7.B klase 8. klase 9. klase
1. 8.30-9.10 Dabaszinības Latv.valoda Mūzika Matemātika Sociālās zinības Sociālās zinības Ģeogrāfija Sociālās zinības Sociālās zinības Krievu val. Krievu val.
2. 9.20-10.00 Mūzika Latv.valoda Dabaszinības Krievu val. Krievu val. Krievu val. Latvijas vēsture Sociālās zinības Sociālās zinības
3. 10.10-10.50 Sociālās zin Mūzika Latv.valoda Angļu val. Latv.valoda Latvijas vēst. Latvijas vēst. Latv.valoda Latv.valoda Sociālās zinības Sociālās zinības
4. 11.00-11.40 Sociālās zin Latv.valoda Sports Sports Angļu val. Dabaszinības Dabaszinības Sociālās zinības Mūzika Mūzika Ģeogrāfija Latv.valoda
5. 12.00-12.40 Logopēdija Mājt. un tehn. Sports Angļu val. Latv.valoda Sociālās zinības Sociālās zinības Sociālās zinības Angļu v. /Dabaszinības Dabaszinības Mūzika Mūzika
6. 13.00-13.40 Vizuālā m Matemātika Logopēdija Sports Sports Dabaszinības Krievu val. Sociālās zinības Sociālās zinības Sports Latv.valoda
7. 13.50-14.30 Logopēdija Sociālās zinības Mūzika Angļu val. Angļu val. Angļu val. Sports Latv.valoda Sports
8. 14.40-15.20 Sports Sports
Otrdiena 1. 8.30-9.10 Latv.valoda Matemātika Vizuālā m. Latv.valoda Matemātika Latv.valoda Pasaules vēsture Pasaules vēsture Krievu val. Krievu val. Latv.val.
2. 9.20-10.00 Matemātika Matemātika Vizuālā m. Matemātika Mūzikas terapija Informātika Informātika Informātika Krievu val. Latv.valoda Dabaszinības
3. 10.10-10.50 Latv.valoda Latv.valoda Matemātika Vizuālā m. Angļu val. Angļu val. Angļu val. Dabaszinības Dabaszinības Matemātika Latv.valoda
4. 11.00-11.40 Mājt. un tehn.  Latv.valoda Vizuālā m. Latv.valoda Matemātika Matemātika Matemātika Informātika Informātika Latv.valoda Ģeogrāfija
5. 12.00-12.40 Ārstn.vingr. Log. Soc. zin. Informātika Log.Vizuālā m. Angļu val. Matemātika Matemātika Matemātika Ģeogrāfija Ģeogrāfija Latv.valoda Matemātika
6. 13.00-13.40  Vizuālā m. Ārstn.vingr. Logopēdija Latv.valoda Krievu val. Krievu val. Mājt.un tehn. Mājt.un tehn. Ģeogrāfija Matemātika
7. 13.50-14.30 Mājt un t Logopēdija Ārstn.vingr. Mūzikas terapija Angļu val. Angļu val. Angļu val. Mājt.un tehn. Mājt.un tehn. Latv.valoda
8. 14.40-15.20 Ārstn.vingr. Krievu val. Krievu val.
Trešdiena 1. 8.30-9.10 Mūzika Dabaszin Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Latv.valoda Latv.valoda Vizuālā m. Vizuālā m.
2. 9.20-10.00 Matemātika Mājt.un tehn. Mūzika Sociālās zin. Mājt.un tehn Mājt.un tehn Mājt.un tehn Latv.valoda Latv.valoda Matemātika Mājt.un tehn.
3. 10.10-10.50 Mūzika Mājt.un tehn. Latv.valoda Dabaszinības Matemātika Matemātika Matemātika Vizuālā m. Vizuālā m. Mājt.un tehn. Latv.val
4. 11.00-11.40 Matemātika Vizuālā m. Mājt.un tehn Latv.valoda Mūzika Latv.valoda Latv.valoda Latv.valoda Mājt.un tehn Mājt.un tehn Mājt.un tehn. Matemātika
5. 12.00-12.40 Vizuālā m. Matemātika Logopēdija Ritmika Log. Viz. m. Mājt.un tehn. Mājt.un tehn. Mājt.un tehn. Mājt.un tehn Mājt.un tehn Latv.valoda Mājt.un tehn
6. 13.00-13.40 Mājt un t. Sociālās zin. Mājt.un tehn. Logopēdija Latv.valoda Latv.valoda Latv.valoda Matemātika Matemātika Mājt.un tehn. Mājt.un tehn
7. 13.50-14.30 Logopēdija Mājt.un tehn. Latv.valoda Matemātika Mājt.un tehn Mājt.un tehn
8. 14.40-15.20 Mājt.un tehn. Mājt.un tehn Mājt.un tehn
Ceturtdiena 1. 8.30-9.10 Ritmika Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Latv.valoda Latv.valoda Dabaszin. Sports
2. 9.20-10.00 Sports Latv.valoda Ritmika Latv.valoda Matemātika Vizuālā m. Vizuālā m. Vizuālā m. Matemātika Latv.valoda Latvijas vēst.
3. 10.10-10.50 Sports Latv.valoda Mūzika Latv.valoda Latv.valoda Latv.valoda Sports Ģeogrāfija Ģeogrāfija Matemātika
4. 11.00-11.40 Latv.val. Sports Latv.valoda Mājt. un t. Mūzika Mūzika Mūzika Ģeogrāfija Matemātika Matemātika Latv.valoda
5. 12.00-12.40 Latv.val Sports Log. Latv.valoda Mājt. un t. Mūzika Mūzika Mūzika Matemātika Matemātika Latvijas vēst.
6. 13.00-13.40 Log. Matemātika Ritmika Matemātika Sports Sports Latv.valoda Latv.valoda Latv.valoda Pasaules vēsture Matemātika
7. 13.50-14.30 Logopēdija Dabaszinības Ritmika Sports Sports Sports Latv.val. Latv.val. Sports Matemātika
8. 14.40-15.20 Sports Vizuālā m. Vizuālā m.
Piektdiena 1. 8.30-9.10 Logopēdija Latv.valoda Matemātika Latv.valoda Latv.valoda Matemātika Latv.valoda Matemātika Matemātika Matemātika Pasaules vēsture
2. 9.20-10.00 Matemātika Log. Latv.valoda Dabaszin. Dabaszinības Latv.valoda Latv.valoda Latv.valoda Sports Matemātika Ģeogrāfija
3. 10.10-10.50 Latv.valoda Matemātika Matemātika Sociālās zin. Latv.valoda Vizuālā māksla Bioloģija Sports Logopēdija Dabaszinības Dabaszinības
4. 11.00-11.40 Latv.valoda Sociālās z.  Ētika Logopēdija Sports Sports Sports Latv.valoda Latv.valoda Pasaules vēsture