Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programmas:

 1. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811;
 2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911

Vispārējās pamatizglītības programmas:

 1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;
 2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 21015711;
 3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811;
 4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911

Profesionālās pamatizglītības programmas:

 1. Ēdināšanas pakalpojumi”, programmas kods 22811021;
 2. Būvdarbi”, programmas kods 22582011.

Skolā ir iespēja izmantot IT tehnoloģijas: interaktīvo tāfeli, dokumentu kameru, multimediju projektoru, datortehniku, planšetdatorus, DVD.

Izglītojamie saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:

 • atrodas daļējā valsts apgādībā;
 • saņem bezmaksas ēdināšanu četras reizes dienā;
 • saņem bezmaksas medicīnas pakalpojumus;
 • tiek apgādāti ar mācību līdzekļiem un internāta mīksto inventāru;
 • saņem 100% ceļa izdevumu kompensāciju, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ, uz ārstniecības iestādēm, pedagoģiski medicīnisko komisiju.