Resursi

Skolai ir:

 

  • savs autotransports;
  • bibliotēka –

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena
16.50 – 18.00 15.30 – 18.00 14.00 – 16.00 13.00 – 16.20

 

  • sporta zāle un laukums;
  • atpūtas laukums;
  • datorklase ar interneta pieslēgumu;
  • labiekārtots internāts;
  • sajūtu taka.