Resursi

Skolai ir:

 

  • savs autotransports;
  • bibliotēka –

Bibliotēkas darba laiks:

 

Pirmdiena

Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena

Piektdiena

15.20 – 16.10

15.00 – 16.20 14.00 – 18.00 16.00 – 18.00

11.00 – 13.00

 

  • sporta zāle un laukums;
  • atpūtas laukums;
  • datorklase ar interneta pieslēgumu;
  •  internāta pakalpojumi;
  • sajūtu taka.