Resursi

Skolai ir:
  • savs autotransports;
  • bibliotēka;
  • sporta zāle un laukums;
  • atpūtas laukums;
  • datorklase ar interneta pieslēgumu;
  • labiekārtots internāts;
  • sajūtu taka.