Interešu izglītība

 

Pulciņa nosaukums

 

 

Pirmdiena

 

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

Koris

A.Kleperis

14.50 – 15.30      
Ansamblis

A.Kleperis

15.40 – 16.20      
Velo pulciņš

R.Pučekaite

  15.40 – 16.20    
Dambretes pulciņš

E.Ķervāne

    15.40 – 16.20  
Sporta pulciņš

1.kl. – 4.kl.

Z.Bergmanis

      14.50 – 15.30
Sporta pulciņš

5.kl. – arodklase

Z.Bergmanis

      15.40 – 16.20
Kokapstrādes

pulciņš

V.Zelčs

    15.40 – 17.00  
Radošo darbu pulciņš

I.Plūme

15.40 – 16.20