Interešu izglītība

Pulciņa nosaukums Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena
Koris

A. Kleperis

14.50 – 15.30      
Ansamblis

A. Kleperis

15.40 – 16.20      
Velo pulciņš

R. Pučekaite

  15.40 – 16.20    
Dambretes pulciņš

E. Ķervāne

    15.40 – 16.20  
Sporta pulciņš

1.kl. – 4.kl.

Z. Bergmanis

      14.50 – 15.30
Sporta pulciņš

5.kl. – arodklase

Z. Bergmanis

      15.40 –16.20
Kokapstrādes pulciņš

V. Zelčs

    15.40 – 17.00