Interešu izglītība

  • koris
  • ansamblis
  • zvanu ansamblis
  • sporta spēles
  • dambrete
  • vizuālā māksla
  • angļu valoda