Interešu izglītība

  • Vokālais ansamblis.
  • Sporta pulciņš.
  • Dambretes pulciņš.
  • Vizuālās mākslas pulciņš.
  • Dejošana.
  • Kokapstrādes pulciņš.