Interešu izglītība

Pulciņa nosaukums Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena
Koris

A. Kleperis

14.50 – 15.30
Ansamblis

A. Kleperis

15.40 – 16.20
Velo pulciņš

R. Pučekaite

15.40 – 16.20
Dambretes pulciņš

E. Ķervāne

15.40 – 16.20
Sporta pulciņš

1.kl. – 4.kl.

Z. Bergmanis

14.50 – 15.30
Sporta pulciņš

5.kl. – arodklase

Z. Bergmanis

15.40 –16.20
Kokapstrādes pulciņš

V. Zelčs

15.40 – 17.00