Karjeras izglītība

  • ārstnieciskā vingrošana,
  • logopēdija,
  • logoritmika,
  • ritmika,
  • sensoro spēju attīstība.