Tradīcijas

  • Zinību diena – ekskursijas pa Latviju
  • Skolotāju diena
  • Gadskārtu ieražu pasākumi (Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas)
  • Valsts svētku svinēšana
  • Skolēnu dzimšanas dienu pasākumi
  • Mācību priekšmetu pasākumi
  • Ābecītes svētki
  • Pēdējais zvans
  • Izlaidums
  • Līdzdalība skolas teritorijas / Jumpravas pagasta teritorijas sakopšanas darbos