Category Archives: Notikumi

Dzimšanas dienas svinības

Mums klasē ir tradīcija – kopīgi svinēt dzimšanas dienas.

Pirms brīvdienām sveicām Pēteri 13 gadu jubilejā – gatavojām apsveikumu, pūtām balonus, sēdinājām jubilāru goda krēslā. Sveicēji sastājās aplī un veltīja gaviļniekam apsveikuma dziesmu.

Pēc tam visi sēdāmies pie svētku galda. Pētera vecāki bija atsūtījuši dzimšanas dienas kūku. Citus gadus arī vecāki bija kopā ar mums, bet šogad tas diemžēl nebija iespējams.

Pamielojušies ar svētku kūku, gājām rotaļās un dejojām, lai pēc ballītes dotos mājās baudīt rudens brīvdienas.

4. – 9. c klases /arodklases audzinātāja I. Dārgā

Skolotāju dienas pasākums

Mīļie skolotāji!

Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnām spītējošiem miķelīšiem atkal ir klāt Skolotāju diena!

Skolotāja darbs – tā ir Misija. Misija nest gaismu, zināšanas, palīdzēt skolēniem piepildīt sapņus un ieceres, atrast dzīvē īsto ceļu …

Un šī Misija nebeidzas nekad. Arī tad, kad skolotāji atpūšas, viņi mums ir un paliek skolotāji.

Skolotāju dienas svētku pasākumā skolēni Aurika, Vilmārs, Iveta un Rinalds deklamēja apsveikuma dzejoļus. Arī 1./2. klases skolēni bija sagatavojuši dzejolīti. Arodklases un “c” klašu skolēni apsveikumā bija sagatavojuši Raiņa dzejoli  ”Visi desmit”.

Kā krāsainas lapas mūsu skolā vējš bija atpūtis arī labos vārdus par skolotājiem, kurus nolasīja skolēni.
Noslēgumā mūzikas skolotāja Inita un Aurika nodziedāja grupas Musiqq dziesmu “Silta sirds”.

3./4. klases skolēni brīvajā laikā kopā ar internāta skolotāju Ritu bija izgatavojuši krāsainus kļavu lapu svečturīšus.
Vecāko klašu puiši kopā ar internāta skolotāju Nelliju bija paši salocījuši kastītes no papīra. Skolotāji dāvanā saņēma kastīti ar pārsteigumu.

Īpašie Skolotāju dienas sveicieni mūsu skolas direktorei Benitai Lisovskai! Mūsu direktore skolā darbu veikusi jau 25 gadus, no tiem 14 gadus pildot atbildīgos  direktores pienākumus.

Skolas pastnieks Egils atrada aploksni ar vēstuli, kuru nolasīja direktores vietniece mācību darbā Rita. Vēstulē bija labie vārdi par mūsu skolas direktori.

Būt direktorei – tā ir ne tikai  liela atbildība,

Šis darbs prasa arī īpašu talantu un dotības.

Direktors ir tas, kurš rāda, kā celt tiltu no cilvēka uz cilvēku un kā gūt zināšanas un augt pieredzē.

Liels paldies Jums, direktore, par neatsveramo ieguldījumu mūsu visu nākotnē!

 

Pēc svinīgā pasākuma skolotāji tika aicināti uz tasi kafijas.

Par svētku galda noformējumu bija parūpējušies profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” I. un II. kursa audzēkņi.

Paldies visiem par gatavošanos un piedalīšanos svētkos!

 

 

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

Rudens saulgrieži – Miķeļi

Miķelis un saimnieces 30. septembrī aicināja uz pasākumu, kurā

  • minējām mīklas,

  • gājām rotaļās,
  • ar slotu dzenājām lapas,

  • cēlām smago ķirbi,

  • ar rudens dārza bagātību palīdzību attēlojām meža dzīvniekus.

Saimnieces cienāja mūs ar pīrādziņiem un saldumiem.

Paldies visiem, kuri piedalījās!

Skolotāja J. Čipāne

Radošo darbu izstāde “Rudens pasaka”

Izstādē aplūkojamie darinājumi bija pārdomāti un pārsteidza ar to autoru radošumu.

Helmuts un Ilvars bija izgatavojuši darbu pēc pasakas “Kukulītis” motīviem.

Tomass ar ģimeni bija izveidojis ”Saulīti” no dabas materiāliem.

Izstādē piedalījās arī skolotāja Ilga ar ”Trollīšiem” un skolotāja Vita ar kompozīciju ”Saulespuķe un avenīte”.

Ar bagātiem rudens dārzeņiem un no tiem veidotiem darbiņiem iepriecināja Regnārs, Pēteris, Daņila, Vitālijs, Endrijs, Sanders, Sigita, Aurika, Mārtiņš, Dmitrijs, Markuss, Renārs un Simona.

Paldies visiem, kuri piedalījās radošo darbu izstādē!

 

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

Mācību stunda Likteņdārzā

23. septembrī 6. – 9. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas vēsturiskajām vietām.

Likteņdārzā jaunieši iepazinās ar tā tapšanas gaitu un uzzināja, cik daudz cilvēku devuši savu ieguldījumu šīs vietas veidošanā.

Skolēniem  bija iespēja apskatīties Kokneses pilsdrupas un uzzināt daudz jaunas informācijas par mūsu valsts vēsturi.

Vēstures skolotāja V. Banga

Ekskursija uz minizoo Pļaviņās

2. – 6. c klašu skolēni devās ekskursijā uz minizoo Pļaviņās, kas izveidots bioloģiskajā saimniecībā “Karlīnas”  .

Bērni apskatīja dažādus mājdzīvniekus un arī eksotiskos dzīvniekus – ķenguru, lamas un pāvu.

Atpakaļceļā Kokneses parkā varējām izbaudīt zeltaino rudens koku krāšņumu un apskatīt no koka veidotos darinājumus.

Audzinātājas V. Banga  un D. Frīdenberga

Izglītojošs pasākums 5. – 9. klašu skolēniem par roku higiēnas ievērošanu

Pusaudžiem saistošā, viegli uztveramā un interaktīvā veidā tika skaidrota roku mazgāšanas nozīme ikdienā, roku higiēnas neievērošanas sekas, kā arī pareiza roku mazgāšanas tehnika.

Visiem dāvanā tika informatīvs materiāls par roku mazgāšanas nozīmi “Tava veselība Tavās rokās’’, bet pedagogiem – metodiskais materiāls darbam ar skolēniem par roku higiēnas ievērošanu.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena

Paldies Vitālija vecākiem!

Uzsākot jauno mācību gadu, 2. – 5. c klases skolēni saņēma dāvanu – mācību līdzekli, kas palīdzēs skolēniem apgūt burtiņus un jaunus vārdus. Burti, pieturzīmes un cipari (kopskaitā 86 gb.) ir magnētiski, un tos var viegli izvietot uz magnētiskās tāfeles, lai izveidotu vārdus un apgūtu matemātiskās darbības. Skolotāja Elga saka lielu paldies Vitālija vecākiem par šo lietderīgo dāvanu, jo bērni ar lielu aizrautību darbojas pie tās.