Category Archives: Notikumi

Izstāde “Riga Food 2017”.

7. septembrī četri profesionālās izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” 1.kursa audzēkņi devās uz starptautisko pārtikas izstādi “Riga Food 2017” Ķīpsalā.

Šeit ikviens gardēdis var smelties idejas savai ēdienkartei, nogaršot daudz ko jaunu un baudīt pavāru, konditoru un bārmeņu šovus. Skolēni ar lielu interesi piedalījās pārtikas produktu degustācijās.

Tāpat arī apskatījām pārtikas pārstrādes un ražošanas iekārtas.

Vislielāko uzmanību piesaistīja “Dansukker” stends, kurā apmeklētājus uzrunāja un iepazīstināja ar jaunumiem aktrise Ieva Aleksandrova  – Eklone ( “Dansukker” reklāmas seja).

Anete kā topošais pavāra palīgs, atbildot uz jautājumiem par maizi – karašu, savā īpašumā ieguva koka karoti.

 

 

4. septembra ekskursija.

Tradīcija – katru gadu 1.septembrī visi sēžamies lielajā autobusā un dodamies ekskursijā.

Tā kā 1.septembris bija piektdiena, tad nu ekskursijā devāmies 4.septembrī. Rīts bija lietains. Tomēr visiem par prieku, laiks uzlabojās.

Šajā mācību gadā devāmies uz izklaides parku “Avārijas brigāde”.

Skolēniem ļoti patika ekskursija, vēl ilgi pēc tam visi dalījās iespaidos par redzēto un piedzīvoto.

 

 

 

1. septembris – Zinību diena.

Kad kļavas lapu plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles pudurītis un krūmiņš zirneklīšu tīmeklī auklē rasas pērlītes. Tās noskatās, kā garām aiziet cilvēki. Katrs ar savām domām, priekiem un bēdām.

Vasara savu darbu ir beigusi, klāt septembris ar gladiolām un jautrām, spurainām asterēm.

Sākas jauns mācību gads.

Kāds tas būs, lielā mērā atkarīgs no mums katra.

Ir svarīgi, lai mūs vada kāds mērķis, kaut arī pirmajā mirklī mēs to nesaskatām, īsti neapzināmies.

Mēs esam tik dažādi – gan atvērti, gan sevī noslēgušies, gan augstprātīgi un cienīgi. Taču sirds dziļumos visi pazīstam biklumu, skumjas un šaubas. Kad nepieciešams drauga plecs un kāds saules stariņš sirdī.

Vēsos septembra rītos sastapto cilvēku smaids un laba rīta vēlējums īgnumu aizpūš kā vējš. Tas ir maz un reizē tik daudz, tas ir vienkārši un reizē tik nepieciešami.  Smaids ir kā saules stars, kurš saista ar neredzamiem pavedieniem mūs visus. Tad pelēka diena var kļūt par varavīksni labiem darbiem, jo vislielākā vērtība ir tam, ko mēs darām no sirds, pat tad, ja citi to neievēro.

1.septembra svinīgais pasākums pulcēja skolēnus , vecākus un skolotājus skolas aktu zālē. Skanot mūzikai, 9.klases skolēni ieveda mazos pirmklasniekus – Endriju, Vilmāru un Martu. 1.klasē mācības šogad uzsāks arī Ilvars un Vitālijs.

Klātesošos uzrunāja skolas direktore Benita Lisovska, direktores vietniece mācību darbā Sandra Roga.

Lielvārdes novada domes pārstāve Aija Mazitāne bija ieradusies apsveikt pirmklasniekus un viņu audzinātājas Liānu Krieviņu un Elgu Ķervāni jaunajā mācību gadā.

Mazie pirmklasnieki paši dejoja un arī pārējos iesaistīja dejā “Jautrā ballīte”.

Skolas ansamblis veltīja dziesmu kā apsveikumu visiem Zinību dienā.

Pasākuma noslēgumā 9.klases skolēna Agņa rokās skanot zvaniņam, visi tika aicināti uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā.

 

 

Lai mums visiem pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes labiem darbiem jaunajā mācību gadā!

 

9. klases skolēnu izlaidums.

2.jūnijā plkst.12:00 Jumpravas internātpamatskolā notika 9. klases izlaiduma svinēšana.

Apliecību par 9. klases beigšanu saņēma 6 izglītojamie.

Pasākumu atklāja skolas direktore Benita Lisovska. Skanēja valsts himna.

Direktores vietniece mācību darbā Sandra Roga nolasīja rīkojumu par skolēniem, kuri pabeidza 9. klasi un izsniedza apliecības par pamata izglītības iegūšanu.

Klātesošie radi un draugi apsveica savus absolventus.

Atmiņās kavējās un labus vārdus veltīja skolotājas, kuras ir bijušas devītajiem audzinātājas – Liāna Krieviņa, Silvija Raga, Agita Uzulniece, Rita Bobkova, un Vineta Banga.

Absolventus sveikt bija ieradušās – Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja Diāna Borozkina un Lielvārdes novada pašvaldības izglītības nodaļas speciāliste Inga Škapare.

Absolventus un viesus ar savu vokālo un instrumentālo sniegumu priecēja mūziķis Juris Neretnieks.

Arī 9. klases izglītojamie klases audzinātājas Ritas Bobkovas vadībā bija sagatavojuši skaistas dzejas rindas, ar ko pateicās skolai.

Rakstu sagatavoja un pasākumu vadīja skolotājas – audzinātājas Rita Bobkova un Vineta Banga.

 

 

Vasaras jubilāru sveikšana.

Šoreiz jubilāri 30. maijā tika aicināti uz skolas pagalmu.

Paldies jāsaka Jānim un Kristapam, kuri parādīja savas izcilās zināšanas ugunskura kurināšanā.

Kā jau ierasts, jubilāri – Māris, Kaspars, Ivo, Gunārs, Dāvis, Sigita, Karolīna, Megija, Mikus un Igors saņēma dāvanā no skolas krūzīti, kā arī klasesbiedri bija sagatavojuši apsveikuma kartītes ar laba vēlējumiem.

Saule jubilārus lutināja 🙂

Visi draudzīgi cepām desiņas, ēdām svētku kūku.

Jubilāri bija ļoti priecīgi par šāda veida pasākumu.

 

 

 

Koncerts “Likteņupes dziesma” Likteņdārzā.

25. maijā Kokneses novada Likteņdārzā kopprojekta „Latvijas dziesma” ietvaros notika  speciālo izglītības iestāžu audzēkņu, dienas centru un biedrību festivāls „Šķīru gaisu dziedādama”.

Daudzi dalībnieki uz Koknesi devās jau sesto gadu pēc kārtas.

Šogad Likteņdārzam uzticīgo mākslinieku pulku rotāja Antūži, Baltinava, Dzirciems, Malta, Jumprava, Lielplatone, Palsmane, Rudzāti, Tukums, Spāre, Sveķi, Madona, Zālīte un desmit kolektīvi no Rīgas.

Mūsu skolu pārstāvēja Kaspars, Raivis, Gunārs, Karolīna, Megija, Linda un mūzikas skolotājs Antonijs Kleperis.

Dziedājām un dejojām, teātri spēlējām un muzicējām, spēka vārdus runājām, spēka zīmes zīmējām, māla rotas veidojām, smilšu lampu dziedinošo spēku smēlāmies.

Braucot uz šo festivālu, vedām līdzi produktus. Kamēr muzicējām, Zemessargi pagatavoja mums gardu soļanku 🙂

Vislielāko prieku mūsu dziedātājiem sagādāja izbrauciens ar kuģīti pa Daugavu.

Diena bija izdevusies! 🙂

 

Ābeces svētki.

Jumpravas internātpamatskolas 1.klases izglītojamie gaidīja 23.maiju – Ābeces svētkus.

Šajā dienā viņi parādīja, ka ir iemācījušies ne tikai lasīt un rakstīt. Skatītāji varēja novērtēt aktiermākslas talantus izrādēs “Zaķīša mājiņa” un “Traucējums”.

Mazie pirmklasnieki paši dejoja un arī skatītājiem iemācīja deju “Jautrā ballīte”.

1.klases izglītojamie bija iemācījušies dzejoļus. Juliāns izteiksmīgi noskaitīja Alberta Ločmeļa “Tā man gadījās”, bet Toms sirsnīgi norunāja Aspazijas dzejoli “Man no debess dzēšot”. Dāvis norunāja Raiņa dzejoli “Zelta sietiņš”, bet Edgars atklāja “No kā darināta pasaule”.

Noslēgumā bērnus gaidīja pārsteigums – skaisti klāts galds ar saldējumu un augļiem.

 

Dusmu kontroles spēle.

Šī gada 18. maijā sociālais pedagogs I.Lapena, skolotājas I.Plūme un G.Ūbele noorganizēja pasākumu “Dusmas”.

Pasākumā piedalījās 5. – 9. klašu izglītojamie.

Dusmas – viena no cilvēka pamatemocijām. Dusmas ir nepieciešamas, lai cilvēks spētu izdzīvot, lai iegūtu enerģiju un apņēmību aizstāvēt vājākos, iestāties par netaisnību, pastāvēt par sevi. Kopā ar dusmām līdzi nāk agresija – uzvedība, kura nodara kaitējumu citiem. Dusmas ir noderīgas, bet agresija ir nepieļaujama. Lai skolēni labāk apgūtu dusmu kontroli un konfliktsituāciju risināšanas veidus, skolā esam iegādājušies “Dusmu kontroles spēli”.

Dusmu kontroles spēle – vienkāršu un sarežģītu situāciju risināšanai skolā un ārpus tās.

Šajā pasākumā izmantojām skolnieka video ar padomiem kā izbeigt dusmoties. Visus redzētos padomus izmēģinājām pasākuma laikā – dejojām, klausījāmies mūziku, skatījāmies TV, bļāvām spilvenā, plēsām papīru.

Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar dusmu kontroles spēles noteikumiem.

Skolēni ar lielu ieinteresētību sāka spēlēt spēli grupiņās “Atrisini situāciju” ( mājās, skolā), “Dusmu termometrs” u.c.

Spēles laikā  skolēni ar skolotāju palīdzību izvēlējās risinājumus atbilstoši izvēlētai situācijai. Spēles dalībnieki spēja paskaidrot, kāpēc tieši izvēlētais risinājums ir pats labākais dotajai situācijai.

Pasākumu noslēdza mūzikas grupas “Olas” izpildītā dziesma “Priekšnieku nav” un skolotāju novēlējums, lai katrs no mums saprastu, ka dusmas pieprasa līdzsvaru to izpaušanā. Tā ir vērtīga prasme – būt savu dusmu vadītājam – tikt skaidrībā par sevi un nenodarīt pāri citiem.

 

Tikšanās ar mūsu skolas absolventi Lieni Muziku.

18. maijā Karjeras izglītības ietvaros, uz skolu tika uzaicināta mūsu skolas absolvente Liene Muzika. Meitene mūsu skolu pabeidza ar Pavāra palīga profesijas apliecību.

8./9. klases skolēni ar interesi klausījās un uzdeva dažādus jautājumus.

Liene bija atnesusi fotogrāfijas, lai skolēniem būtu lielāks priekšstats par viņas darba ikdienu. Meitene strādā Jumpravas konditorejas cehā.

Paldies Lienei, kura bija sarūpējusi cepumus kafijas galdam. Skolēniem bija iespēja pašiem sapildīt cepumos “Riekstiņi” vārīto krēmu ar divu veidu garšām.

Pēc pasākuma skolēni izteica vēlēšanos biežāk rīkot šādas tikšanās, lai uzzinātu no absolventiem, cik viegli, vai grūti ir strādāt savā profesijā.