Category Archives: Notikumi

Skolā ciemojās Kanisterapijas suņi

18.maijā skolā viesojās ciemiņi no kanisterapijas biedrības „Maigais suns”. Kinologs Viktors Mucenieks pie skolas bērniem atveda divus  Pireneju kalnu suņus un vienu Bernes ganu suni, lai uzsāktu terapijas nodarbības  jaunāko klašu skolēniem.

Interese par skaistajiem un mīlīgajiem suņiem bija ikvienam, tāpēc suņus samīļot bija iespēja visiem skolas skolēniem. Kopā ar kinologu nodarbībā piedalījās arī skolotāji, kuri novēroja, kā skolēni kontaktējas ar suņiem. V.Mucenieks pastāstīja, kā pareizāk pienākt pie suņa, kāds ir suņu raksturs un atbildēja uz ļoti daudziem interesējošiem jautājumiem.  Nodarbības laikā biklie skolēni atraisījās, savukārt ļoti aktīvie nomierinājās. Bērni no suņu klātbūtnes bija sajūsmā un guva ļoti pozitīvas emocijas.

Lai atraisītu bērnos pozitīvas izjūtas, skolai ir iecere no 2016. gada septembra, sadarbojoties ar biedrību „Maigais suns”, uzsākt regulāras kanisterapijas nodarbības skolā.

Ābecītes svētki

Šodien, 17.maijā 1.klases skolēni svinēja “Ābecītes svētkus”.  Pie mazajiem skolēniem ciemos bija ieradušies zaķis un  lācis, kuri sarīkoja 1.klases skolēniem dažādus pārsteigumus. Visiem par prieku, zaķis mācījās lasīt, minēt mīklas, skaitīt burkānus, dziedāt dziesmu par burtiem un dejot.  Zaķim un lācim vislielākie palīgi bija 1.klases skolēni un bērnu dārza grupas audzēknis, kurš septembrī ir gatavs mācīties 1.klasē.

Pasākuma noslēgumā  pirmsskolas grupas audzēknis un 1.klases skolēni un  saņēma dāvaniņas no zaķa, lāča, skolas administrācijas un saviem skolas biedriem.  Pēc pasākuma visi svētku dalībnieki cienājās pie svētku galda.  Lai labas sekmes arī nākamajā mācību gadā!

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

2016.gada 7.aprīlī mūsu skolas zēnu ansamblis piedalījās starptautiskajā vokālās mūzikas konkursā “Balsis”.  Konkurss notika Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā.

Konkursam skolēnus sagatavoja skolotājs Antonijs Kleperis. Zēnu ansamblis dziedāja  J.Logina  dziesmu “Šķelmīts manis kumeliņis” un D.Robules dziesmu “Cepamdziesma”.

Par veiksmīgo piedalīšanos zēni un skolotājs saņēma daudz uzslavu, diplomu un nelielas piemiņas veltes.