Dokumenti

Skolas iekšējo kārtību regulē spēkā esošie normatīvie akti.