Resursi

Skolai ir:

  • savs autotransports;
  • bibliotēka –
Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
14.00 – 16.00
14.00 – 16.55
14.00 – 16.00
  • sporta zāle, sporta laukums, futbola laukums;
  • atpūtas laukums;
  • zaļā klase;
  • datorklase ar interneta pieslēgumu;
  • internāta pakalpojumi;
  • sajūtu taka;
  • sensorā telpa.
[envira-gallery id=”134″]