Skolēniem

2020./2021.m.g. 1.semestris

 

[envira-gallery id=”6466″]

 

 

VUGD ( Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) vēlas atgādināt, ka:

 • kūlas dedzināšana apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību;
 • kūlas dedzināšana nevar būt kontrolēta. Vēja un citu apstākļu ietekmē, degšanas virziens var mainīties, liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām;
 • kūlas ugunsgrēku skaitam un platībām pieaugot, sākas arī pirmie mežu ugunsgrēki;
 • kūlas ugunsgrēki var būt tikai tajās vietās, kur nav sakopts un rudenī nav nopļauta zāle. Kūlas dedzināšana – tas nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas. Turklāt neapsaimniekoti ir ne vien lauki, bet daudzviet nesakoptas ir arī pilsētu teritorijas;
 • ik gadus apmēram ceturtā daļa kūlas ugunsgrēku notiek pilsētās, kur šie ugunsgrēki ir ļoti bīstami, jo apbūve ir daudz blīvāka un kūlas ugunsgrēki apdraud dzīvojamās mājas, saimniecības būves, vēsturiskos pieminekļus u.c. pilsētas objektus;
 • kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no laikapstākļiem un cilvēku apziņas;
 • kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai. Turklāt dedzinātas tiek arī putniem nozīmīgās mitrās pļavas, niedrāji, ezeru un upju palienes;
 • pēc sausās zāles nodedzināšanas zeme nepaliek vērtīgāka un auglīgāka.

Paredzētie sodi:

 • atbilstoši LAPK ( Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss) 179.panta ceturtajai daļai par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām 280 līdz 700 eiro;
 • atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro;
 • saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 6.punktu personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku. Par šās prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskajai personai – no 280 līdz 1400 eiro.

VUGD vēlas atgādināt, ka situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, nekavējoties jāzvana VUGD uz tālruni 112 un jānosauc precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies ugungrēks, kā arī jānosauc savs vārds, uzvārds un telefona numurs, kā arī jāatbild uz dispečera jautājumiem.

[envira-gallery id=”2057″]