Vecākiem

2021./2022.m.g. 2.semestris

 

  Informējam!

 Skolēnu pavasara brīvdienas būs no 14.marta līdz 18.martam.

 

 

2021./2022.m.g. 1.semestris

 

Informējam!

 Skolēnu rudens brīvdienas būs no 18. oktobra līdz 22. oktobrim.

 

2020./2021.m.g. 2.semestris

Aktuāla informācija!

Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien, 29. martā , plkst. 03:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pagriežot pulksteņa rādītājus vienu stundu uz priekšu.
No pirmdienas, 29. marta, mainīts vilcienu kustības saraksts.
Bērni mājās dosies 1. aprīlī, kas būs pirmssvētku diena, tāpēc skola būs atvērta līdz plkst, 14:00.
Informācija no skolas!
Vecāki! Lūdzu, dodiet uz skolu tikai veselīgus našķus un saprātīgos daudzumos!
Paldies par sapratni, un domāsim par mūsu bērnu veselību!
Skolas administrācija

2020./2021.m.g. 1.semestris

 

Mīļie vecāki!

Ir iestājies rudens tumšais diennakts laiks, tāpēc sargāsim savus bērnus ārpus mājas uz ielas, iegādājoties atstarotājus, atstarotāju lentes, atstarojošās vestes.

Atstarotāji ir jāpiestiprina tajā ķermeņa pusē, kas atrodas tuvāk ceļa braucamajai daļai (labā ķermeņa puse) – pie apģērba, ap roku vai kāju.

Par atstarotāju nelietošanu policija var piemērot sodu!

Izvēlēsimies drošus un atbilstošus atstarotājus!

 

 

 Informējam!

 Skolēnu rudens brīvdienas būs no 19. oktobra līdz 23. oktobrim.

 

 

2019./2020. m. g. 2. semestris

 

Kārtība, kādā uzskaitāmi skolēnu mācību stundu kavējumi.

Lūdzu, ievērojiet!

Vecāki

 • Sazinās (telefoniski 29424581, e-klasē vai ar internāta skolotāju) ar skolu par audzēkņa skolas kavēšanas iemesliem.

Internāta skolotāji

 • Pirmdienās noskaidro izglītojamā kavējuma iemeslus, sazvanoties ar izglītojamo vecākiem (neatkarīgi no tā, vai izglītojamais kavē tikai konkrēto dienu vai vairākas nedēļas).
 • Informē izglītojamo vecākus, ka par skolēna skolas kavējumiem jāiesniedz rakstisks apliecinājums (e-klasē, dienasgrāmatā, ar rakstisku zīmi, ārsta zīmi)
 • Informē skolas direktori, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla kavējis 20 mācību stundas semestrī.

Par attaisnotiem slimības dēļ uzskatāmi šādi mācību stundu kavējumi:

 • ja skolēns uzrādījis ārsta zīmi;
 • ja skolēns uzrādījis vecāku rakstisku apliecinājumu par bērna slikto pašsajūtu, bet ne vairāk kā par 3 kavētām dienām;
 • ja skolēns pēc skolas mediķa norādes ārstējies skolas internātā.

Citi attaisnoti iemesli:

 • ja skolēns par skolas kavējumu uzrādījis rakstisku apliecinājumu no vecākiem;
 • ja skolēns apmeklē pedagoģiski medicīnisko komisiju, ārstu komisiju invaliditātes piešķiršanai utt.;
 • ja izglītojamais nevar ierasties skolā laika apstākļu dēļ (vētra, plūdi, aukstums);
 • katrs gadījums, kad kavējuma iemesls noskaidrots tikai telefoniski, izskatāms atsevišķi.

Neattaisno kavējumus:

 • ja izglītojamā vecāki nav snieguši informāciju par skolēna skolas kavējuma iemesliem;
 • ja izglītojamais skolā ierodas alkohola reibumā;
 • ja izglītojamais, atrodoties skolā, atsakās iet uz mācību stundu vai arī atstāj skolas teritoriju.

Skolas direktore

 • Ja skolēns bez attaisnojoša iemesla kavējis 20 mācību stundas, rakstiski informē pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai izglītības speciālisti atbilstoši skolēna dzīvesvietai;
 • Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā skolēna tiesības, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, informē pašvaldības kompetentās iestādes atbilstoši skolēna dzīvesvietai;
 • Nepieciešamības gadījumā informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

 

 

2019./2020. m. g. 1. semestris

 

15. novembrī (piektdien) skolēni mājās brauks:
 • uz Skrīveriem, Aizkraukli – ar vilcienu plkst. 10:31 no Jumpravas,
 • uz Lielvārdi, Ogri, Rīgu – ar vilcienu plkst. 12:05 no Jumpravas,
 • uz Jumpravu – ar skolas autobusu ap plkst. 11:00,
 • uz Lēdmani no skolas ap plkst. 12:25.
Skolēni skolā drīkst uzturēties līdz plkst. 14:00.
Neskaidrību gadījumā sazināties ar klases internāta skolotāju!

 

 

Skolēnu rudens brīvdienas no 21. oktobra līdz 25. oktobrim.

Skolā jāatgriežas 28. oktobrī no rīta .

Jaukas brīvdienas!

 

[envira-gallery id=”4220″]

 

 

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

 

Rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;
Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam;
Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

 

 

 

 

 

2018./2019.m.g. 2.semestris

 

Skolēnu Ziemassvētku brīvdienas no  2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim.

 

Uz skolu jābrauc 07.01.2019.

 

 

 

2018./2019.m.g. 1.semestris

 

Mīļie vecāki!

 20. decembrī (ceturtdien) plkst. 17:00 skolā notiks svinīgs pasākums skolēniem ‘’Ziemassvētku eglīte kopā ar Karlsonu un brālīti.” Pasākums ilgs līdz plkst. 21:00 ( visi bērni, kuri nepaliek skolas internātā, pēc pasākuma tiks aizvesti uz mājām). Vecākiem lūgums sazināties ar internāta skolotājiem.

20. decembrī (piektdien) plkst. 8:40 vecāki tiek aicināti uz „Ziemassvētku koncertu”.

Pasākums plānots līdz plkst. 9:50. Pēc pasākuma skolas vecāku sapulce, pārrunas ar pedagogiem.

No centra uz skolu un no skolas uz centru kursēs skolas autobuss.

Skolēni mājās brauks:

Uz Skrīveriem, Aizkraukli – ar vilcienu  plkst. 10:31 (autobuss no skolas plkst. 10:05, 10:15)

Uz Jumpravu skolas autobuss – Jumpravā plkst. 10:40

Uz Lielvārdi, Ogri, Rīgu – ar vilcienu  plkst. 12:05 (autobuss no skolas plkst. 11:05, 11:20, 11:40)

Uz Lēdmani skolas autobuss – Lēdmanē plkst. 12:10 – 12:30

Neskaidrību gadījumos sazināties ar klases internāta skolotāju vai administrāciju tālrunis: 29424581, 65057518, 65057648

 

Mierpilnus un dvēseliskus Ziemassvētkus, panākumiem bagātu 2019. gadu.

 

Skolas administrācija, skolas pedagogi, darbinieki.

 

 Vecāki, informējam, ka piektdienās, sestdienās un svētdienās skolēni varēs palikt skolā tikai šajos datumos:
 • 14., 28. septembris
 • 12. oktobris
 • 2., 9., 23. novembris
 • 7.decembris

Pārējās piektdienās ( 7., 21. septembrī, 5., 19. oktobrī, 16., 30. novembrī, 14. decembrī ) skolēni varēs skolā palikt līdz plkst.17:30.  Sestdien, svētdien – brīvs.

 

 

Mācību gada laikā ir noteikti šādi brīvlaiki:

 

 • Rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. oktobra līdz 26. oktobrim;
 • Ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;
 • Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem – no 2019. gada 11. marta līdz 15. martam;
 • Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu bērniem ilgs no 2019. gada 3. jūnija līdz 30. augustam.

 

 

2018. gada 12. jūlijā, stājās spēkā grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, ar kuru par svētku dienu noteikts šā gada 24. septembris – Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā diena.

 

[envira-gallery id=”2308″]

 

 

 

2017./2018.m.g. 2.semestris

 

2018. gada 5. jūnijā plkst. 12:00

9. klases izlaidums.

 

[envira-gallery id=”2222″]

 

 

Ceturtdien, 31. maijā, plkst. 9:00
tiekat visi mīļi aicināti
 uz mūsu skolas pēdējās mācību dienas svētku pasākumu:
 •  svētku koncerts,
 • skolēnu apbalvošana,
 • vecāku tikšanās ar direktori, audzinātājām.

 

Aicināti visi skolotāji, skolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki!

 

[envira-gallery id=”2218″]

 

 

 

[envira-gallery id=”2118″]

Tavas rokas vēju glāsta,
Tavas rokas sauli nes.
Nav par tavām rokām labām,
Siltākas uz pasaules.

Sveicam māmiņas un vecmāmiņas Mātes dienā!

Lai saulaina un mīlestības piepildīta diena!

 

[envira-gallery id=”2116″]

Vecāki, informējam, ka piektdienās, sestdienās un svētdienās skolēni varēs palikt skolā tikai šajos datumos:
 • 12., 26. janvāris
 • 16. februāris
 • 2., 23. marts
 • 6., 21. aprīlis
 • 11., 25. maijs

Pārējās piektdienās ( 19. janvārī, 2.,9. un 23. februārī, 9. martā, 13., 27. aprīlī un 18. maijā) skolēni varēs skolā palikt līdz plkst.17:30. Sestdien, svētdien – brīvs.

 

Uzmanību!!!

 25.04.2017. Ministru kabineta rīkojums Nr. 211 “Par darba dienu pārcelšanu 2018. gadā” paredz pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2018. gada 30. aprīļa, uz sestdienu, 2018. gada 21. aprīli.

 Līdz ar to skolēni mājās brauks sestdien – 21.aprīlī pēc mācību stundām.

 

 

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt…
Un pašiem mīlestību paust.

(Lita Apine)

Līksmas un krāsainas Lieldienas!

 

[envira-gallery id=”1982″]

 

Skolas apmeklēšana aukstā laikā:

Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” [ārēja saite] noteikts, ka izglītības iestādi neapmeklē bērni vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem, un bērni vecumā no 13 gadiem – ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem.

Gadījumos, kad gaidāma zema gaisa temperatūra, izglītības iestāde sadarbībā ar tās dibinātāju (pašvaldību) var pieņemt lēmumu par mācību darba organizāciju šajās dienās, par to savlaicīgi informējot skolēnus un viņu vecākus.

Tomēr ņemot vērā, ka gaisa temperatūra bērna dzīvesvietā un skolas atrašanās vietā var atšķirties, vai arī, piemēram, neparedzēti biezas sniega segas dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama bērna nokļūšana skolā, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā pašiem jāpieņem lēmums par skolas apmeklēšanu. Vienlaikus vecākiem ir jāinformē skola par bērna neierašanās iemesliem, un skolai, izvērtējot apstākļus, jāpieņem atbilstīgs lēmums par skolēna mācību stundu kavējumu attaisnošanu.

 

 

 Informējam, ka no 5. februāra līdz 9. februārim būs 1. klases skolēnu brīvlaiks.

 

 

 Skolēnu pavasara brīvdienas no 12. marta līdz 16. martam.

Skolā jāatgriežas 19. martā no rīta.

Jaukas brīvdienas!

 

 

Atgādinājums!!!

 

[envira-gallery id=”1783″]

 

Uzmanību!!!

25.04.2017. Ministru kabineta rīkojums Nr. 211 “Par darba dienu pārcelšanu 2018. gadā” paredz pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2018. gada 30. aprīļa, uz sestdienu, 2018. gada 21. aprīli.

 

 

 

 2017./2018.m.g. 1. semestris

Vecāki, informējam, ka piektdienās, sestdienās un svētdienās, skolēni varēs palikt skolā tikai šajos datumos:
 • 8.,22.septembris
 • 6.,13.oktobris
 • 3.,24.novembris
 • 8.,15.decembris

Pārējās piektdienās ( 15.,29.septembrī, 20.oktobrī, 10.,17. novembrī, 1.,22.decembrī) skolēni varēs skolā palikt līdz plkst.17:30. Sestdien, svētdien – brīvs.

 

Mācību gada laikā ir noteikti šādi brīvlaiki:
 • rudens brīvlaiks 23. – 27. oktobris
 • ziemas brīvlaiks 25. decembris – 2018. gada 5. janvāris
 • pavasara brīvlaiks 2018. gada 12. – 16. marts
 • vasaras brīvlaiks 2018. gada 1. jūnijs – 31. augusts

Papildus brīvdienas 1. klasei no 2018. gada 5. februāra – 9. februārim.

 

No 1.10. skolā sāks darboties programma “Skolas piens” un no 1.11. programma “Augļi skolai”.

 

Aktualitātes mūsu skolā:

Augustā mūsu skolā tika atklāta MULTI – sensorā/brīnumu istaba.

Tā ir daudzu maņu telpa, kas iekārtota redzes, dzirdes un taustes sajūtu aktivizēšanai.

Sensorajā/brīnumu istabā tiek veicināta psihoemocionālās spriedzes mazināšana, muskulatūras atslābināšanās un relaksācija.

Vienlaicīgi istaba ir paredzēta arī mentālai stimulācijai – istabas aprīkojums rosina bērnu uztveres un maņu reakciju un harmoniju.

Šajā telpā atrodas krāsu disku projektors un audio sistēma, ūdensgaismas – gaisa burbuļu kolonna, kas iekrāsojas dažādās krāsās, ir optiskās LED gaismas šķiedru kūlis un LED gaismas šķiedru aizkars, kuri mirdz dažādos toņos un ir veidoti tā, lai būtu droši ņemšanai rokās.

Zvaigžņotas debess iespaidu rada gan īpašs aizkars, gan projekcijas uz sienas.

Ieejot istabā, ir neparasta noskaņa, kas bērnam liek justies īpaši.

Bērns var izvēlēties, ko labāk darīt – taustīt, skatīties, klausīties vai vienkārši atpūsties.

Skolā ir ierīkots pacēlājs, lai atvieglotu pārvietošanos uz 2.stāvu izglītojamajiem ar kustību traucējumiem.

 

[envira-gallery id=”1456″]

 

Mīļie vecāki, parūpējieties par sevi un saviem bērniem!

Iegādājieties sev un savam bērnam atstarotāju un kļūstiet redzami uz ceļa!

 

Skolēnu rudens brīvdienas no 23.oktobra līdz 27.oktobrim.

Skolā jāatgriežas 30.oktobrī no rīta.

Jaukas brīvdienas!

 

 

Informējam, ka 10. 12. 2017. stāsies spēkā ziemas sezonas vilcienu kustības saraksts.

Jaunais saraksts ir apskatāms www.pv.lv.

 

 

Mīļie vecāki!

Būsiet mīļi gaidīti viesi mūsu skolas Ziemassvētku koncertā, kurš notiks š.g. 22. decembrī plkst. 9:00.

 

 

Skolēnu ziemas brīvdienas no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim.

Skolā jātgriežas 8. janvārī no rīta.

Jaukas brīvdienas!

 

Ļauj, lai prieks atmiņu kupenas bradā,
Uzticies brīnumam trauslam kā sniegs.

Prieka, veselības, mīlestības un jauku pārsteigumu pilnu Jauno 2018. gadu!

 

[envira-gallery id=”1705″]