Par skolu

No 24.oktobra līdz 28.oktobrim – 

skolēnu rudens brīvdienas 🙂

 

 

Lustīgus, skanīgus, pozitīvām emocijām piepildītus Līgo svētkus un Jāņus!

 

 

Māmiņa, kad agri rītos,
Istabā pie manis nāk,
Saules zaķēni uz grīdas,
Griestos bariem dejot sāk.

Un ikreiz, kad māmuliņa,
Blakus man pa ielu iet,
Ielas abās pusēs rindā,
Košas brīnumpuķes zied.

Kad mēs abi ejam pļavā,
Sidrabaini strauti urdz,
Un no manas kabatiņas,
Putnu bari zilgmē spurdz.

Mīļās māmiņas un vecmāmiņas, sveicam Jūs Mātes dienā!

Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā,
Mīļa mana tēvu zeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvu zeme
Visa mūža garumā.
(K.Skujenieks)

 

Sveicam Latviju neatkarības atjaunošanas dienā!

 

 

Es dāvinu Tev pirmās vizbulītes,
Lai pavasari spētu sirdī jaust,
Lai visi rīti, arī miglā tītie,
Ar gaismu dvēselē un sirdī aust,
Lai palo prieks kā bērziem sulas,
Kas zaļošanas prieku dod.
Un arī Tev šais zilos ziedos,
Savs ziedēšanas spēks ir jāatrod,
No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks,
Ko Lieldienas mums atnes plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Liek pašiem mīlestību paust.

 

Saulainas un ģimeniskas Lieldienas!

 

 

No 14.marta līdz 18.martam – 

skolēnu pavasara brīvdienas 🙂

 

Lai jaunais gads nes labu veselību,
Sniedz sirdij prieku, mīlestību.
Lai klusās vēlēšanās piepildās,
Un draugu vidū sirds sasildās.

 

Veiksmi un izdošanos jaunajā 2022.gadā!

 

 

Ziemassvētku laiks …
kad vārdi, ko vēlamies teikt,
tiek rakstīti sirdī,
kad atmiņām zūd
ikdienas rūgtuma garša,
kad atceramies būtisko …
Tas ir Ziemassvētku laiks.

 

Baltus un svētīgus Ziemassvētkus!

Lai sirsnības, mīlestības, dvēseles gaišuma un siltuma pilns Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

 

 

Lāčplēša diena. Latvijas brīvības cīnītājiem veltīta dziesma –
Latvijas 103.dzimšanas diena – Dievs, svētī Latviju!
Kas ir Latvija? Runā Valentīns, Iveta un Aurika
Sveicam Latviju! Dzied zēnu koris.
“Nāk rudens apgleznot Latviju”. Dzied Aurika
Sveicam Latviju dzimšanas dienā! Dzied koris

 

Tā zeme ir dzimtene mana,
Te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
Šo zemi par Latviju sauc.
/A. Sakse/

 

Daudz laimes, Latvija!

 

 

Skola turpina mācības organizēt  klātienē,  ievērojot spēkā esošos 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un “Kārtību, kādā Valdemāra pamatskola organizē izglītības procesu 2021./2022.mācību gadā”

Līdz 2021. gada 15. novembrim darba pienākumus klātienē var veikt:

  • izglītības iestāžu darbinieki, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  • izglītības iestāžu darbinieki bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, kuriem ir Covid-19 testēšanas sertifikāts, kas nav vecāks par 72 stundām.
  • Izglītības iestādes darbiniekiem, kas uzsākuši vakcināciju, bet nav pabeiguši vakcinācijas kursu, tiek nodrošināts Covid-19 tests valsts apmaksāta rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros.

No 15. novembra izglītības iestādē drīkst strādāt tikai izglītības iestāžu darbinieki, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Ja darbiniekam šāda sertifikāta nav, tam nosaka dīkstāvi bez atlīdzības, vai atstādina darbinieku no darba pienākumu veikšanas.

Visiem pedagogiem un darbiniekiem ir pienākums katru dienu aizpildīt pašapliecinājumu par to, ka nav bijis zināms/apzināts kontakts ar inficēto un nav elpceļu infekcijas slimību simptomi un to nodot  skolas ārstei.

Skolas ārste  atbild par pašapliecinājumu uzglabāšanu, izmantošanu darbinieku un, ja nepieciešams, sabiedrības informēšanai par iespējamu kontaktu ar Covid-19 saslimušu personu, un iznīcināšanu pēc 2021. gada 14. novembra.

Skola darbu ar apmeklētājiem organizē attālināti:

  • nodrošina tikai pa e-pastu, pastu un telefoniski saņemtās informācijas apstrādi un reģistrēšanu, pilnībā pārtraucot dokumentu pieņemšanu klātienē.

2021./2022. mācību gads

 

Lai kurp Tu iesi – Tavi soļi ziedēs,
Lai ko Tu teiksi – Tavi vārdi plauks.
(M.Laukmane)

 

Lai pietiek spēka, enerģijas, pacietības un mīlestības katrai dienai!

 

Sveiciens Skolotāju dienā!

 

Kas par jautājumu – kam?
Pele saka pelēnam.

Kaķis murrā – tādi nieki,
Manas ūsas – mani prieki.

Paskaties uz manu pusi,
Ūsas skaistākās ir trusim.

Lūsis rūc, nu ko jūs, ūsas
Visu skaistākās ir lūsim.

Sami piepeld. Labāk būs,
Ja tu apskatīsi mūs.

Kamēr es tās ūsas pētu,
Kuram ir visskaistākās,

Mamma saka – mūsu tētim
Ūsas ir visskaistākās!

Sveicieni pašiem labākajiem tētiem !

 

Ābece un burtnīcas
Pirmās klases solā!
Nu es neesmu vairs mazs,
Es jau eju skolā!
Acis raugās grāmatā,
Rokas glāsta vāku:
Tagad tu man būsi tā
Kas dos prasmi, māku!
Vienmēr tevi ņemšu līdz
Tā kā mīļu draugu.
Tev man tagad jāpalīdz,
Lai vēl lielāks augu!
(J. Osmanis)

Lai jaunajā mācību gadā gribas sasniegt, uzzināt, priecāties, mācīt un mācīties!

 

 

 

 

Jānīts brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu:
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.

 

Priecīgus Līgo svētkus!

 

 

 Ir pienācis mācību gada noslēgums, un skolēniem sāksies vasaras brīvlaiks.
 Ieteikumi, kā vasaru pavadīt drošāk:
Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.
(A. Sakse)

 

 Latvija sākas mūsu sirdīs. Sargāsim. Novērtēsim. Mīlēsim.

 Sveicam Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 31. gadadienā!

 Skolas administrācija

 

Svētkiem veltītu video var noskatīties šeit

https://download855.mediafire.com/d78dfcngh3wg/kybmqyg7d2in3g3/video+koncerts.mp4

 

 

 

Pavasarīgi saulainas, ģimeniski siltas un priecīgas Lieldienas!

 

Informācija!

Lieldienu brīvdienas būs no 2. aprīļa līdz 5. aprīlim.

Ceturtdien, 1. aprīlī, skola būs atvērta līdz plkst. 14:00.

Pirmdien, 5. aprīlī, skolā būs dežūrējošā auklīte no plkst. 20:00.

Skolā jāatgriežas otrdien, 6. aprīlī, ņemot līdzi krāsotas olas Lieldienu olu izstādei.

 

Priecīgas Lieldienas!

 

 

No 15. marta līdz 19. martam – 
skolēnu pavasara brīvdienas 🙂

 

 

Laiks nemanāmi rit,
Gads nākamais pie durvīm sit,
Lai Jaunais vairāk laimi, mīlestību rod
Un veiksmes lādes atslēdziņu dod.

 

Gaišām domām un skaistiem notikumiem bagātu Jauno gadu!

 

[envira-gallery id=”6812″]

 

 

 

Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm,
Tā kā ziediem debess laukā plaukt.
Zaļo egļu zaros svecēm,
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt.
Lūgsim Ziemassvētku naktij,
Gaismas spēku mūsu sirdīs liet.
Iesim Ziemassvētku naktī
Mieru savās dvēselēs smelt.

 

Gaismas un mīlestības piepildītus Ziemassvētkus!

 

[envira-gallery id=”6808″]

Atkal svecīšu liesmas
Adventes vainagā plīvo,
Un Ziemassvētku dziesmas
Mūsu lūpās dzīvo.
Četras gaišas dvēselītes
Ar mums sarunājas,
Četras baltas dvēselītes
Jautā – kā mums klājas?
Vai patiesā ticībā esam,
Ziemassvētkus gaidot?
Vai mīlu sev sirdīs nesam,
Tuvāko neatraidot?
Vai varam tiešām no sirds
Lūgt Dievam piedot grēkus?
Vai acīs mums mīļums mirdz,
Uzveicot tumšos spēkus?
Četras gaišas dvēselītes
Silda mūs putenī bargā,
Četras baltas dvēselītes
Mūsu cerības sargā.

 

Gaišu un mierpilnu Adventes laiku!

 

[envira-gallery id=”6680″]

 

Uzmanību!

No 2020.gada 19.novembra līdz 2020.gada 27.novembrim visām klašu grupām mācības notiek attālināti . Sekojiet informācijai E-klasē!

 

2020./2021.m.g. 1.semestris

Es brīnos par sauli Latvijā,
Cik gan tā spoža un jauka —
Kā mirdz tā zirnekļa pinumā
Uz rudenī nokopta lauka!
Es brīnos par mākoņiem Latvijā,
Cik skaisti tie pāri mums liecas
Un ietīt blāzmainā mirdzumā
Gan mājas, gan pakalnus tiecas!
Es brīnos par debesīm Latvijā,
Cik dzidri tās staro un silti
Un ietver tik dīvainā atspulgā
Ir dzimtenes pelēko smilti!
Par vēju pat brīnos es Latvijā,
Cik kokus tas noliekt spēj mīksti!
— Un, ja tu to redzi un izjūti tā,
Vai zemi šo nemīlēt drīksti?
/Antons Bārda/

 

Sveiciens Latvijas 102.dzimšanas dienā!

 

[envira-gallery id=”6625″]

 

It visā, kas ir iemīlams un nīstams,
Ik vārdā, kas ar sirdi jāizjūt,
Ir skolotājam vienmēr jābūt īstam
Un vienmēr patiesam, cik patiess vien var būt.
Jo viņu modras acis vēro,
Tām nedrīkst melot, nedrīkst slēpt neko,
Ar viņa dzīvi daudzas dzīves mēro,
No viņa ņem, bet devējs bagāts top.
/L. Brīdaka/

 

[envira-gallery id=”6199″]

Lai netrūkst izturības, spēka, radošuma dzirksts ikdienas darbā!

Sveiciens Skolotāju dienā!

 

 

Nav tavas rokas piekusušas dot,
Un tava sirds nav piekususi starot.
Tais rūpēs gaišajās, kas, dienas darbus darot,
Ap katru lietu vijas nemanot.

Sveicam tētus, krusttēvus un vectētiņus Tēva dienā!

Saulainus, mīlestības pilnus jums šos svētkus!

 

[envira-gallery id=”6142″]

 

 

 

 Zinību dienas pasākums izglītojamajiem 1. septembrī plkst. 9.00.

 Plkst. 12.00 ekskursija skolēniem.

 

[envira-gallery id=”6130″]

 

 ! Vecākus aicinām Zinību dienas pasākumā uzturēties attālināti.

 

 

 2020./2021. mācību gadu Valdemāra pamatskolā plānojam uzsākt klātienē.
 Izglītojamos ar elpceļu slimības pazīmēm un paaugstinātu ķermeņa temperatūru uz skolu nevediet. Būsim saprotoši un ievērosim valstī noteiktos drošības pasākumus.
 Pārvietojoties ar skolas transportu, izglītojamajiem (un vecākiem) ieteicams lietot deguna un mutes aizsegu.
 Izglītojamo pieņemšana skolā un nodošana vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem tiks organizēta pie iestādes ieejas vai skolas teritorijā.
 Izglītojamo vecākiem būs iespēja tikties ar skolas administrāciju, skolas mediķi, internāta skolotājiem.
 Detalizētāku informāciju publicēsim pēc iespējas drīzāk.
Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai skolas tīmekļa vietnē, e-klasē un internāta skolotāju norādēm.
Skolas direktore  B.Lisovska

 

 

Saulainu, piedzīvojumiem bagātu un nesteidzīgu vasaras brīvlaiku!

 

[envira-gallery id=”6104″]

 

Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu,
Lielu un jauku – gadā tik vienu.
Saņem ziediņus, kurus tev nesam.
Nākam ar sveicieniem tādi kā esam.

Sveicam māmiņas un vecmāmiņas Mātes dienā!

 

[envira-gallery id=”5973″]

 

 

Es dāvinu Tev pirmās vizbulītes,

Lai pavasari spētu sirdī jaust,

Lai visi rīti, arī miglā tītie,

Ar gaismu dvēselē un sirdī aust.

Lai palo prieks kā bērziem sulas,

Kas zaļošanas prieku dod,

Un arī Tev šais zilos ziedos

Savs ziedēšanas spēks ir jāatrod.

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,

No bērzu pumpuriem šis laiks,

Ko Lieldienas mums atnes plaukstās,

Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,

Liek pašiem mīlestību paust.

 

Saulainas, labām domām un priecīgiem mirkļiem piepildītas Lieldienas!

 

[envira-gallery id=”5740″]

Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu,
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu,
Kurā nav sāpju, kurā nav naida.
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā,
Pūpola maigumā, pūpola laimē,
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā.
Mīļu un saulainu Pūpolsvētdienu!

 

[envira-gallery id=”5734″]

 

Skolēni, vecāki, skolotāji, skolas darbinieki!

 Informējam, ka skola ir iesaistījusies makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”.
 “Tīrai Latvijai ” ir plašākais un vērienīgākais otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projekts, ko organizē “Zaļā josta”.
Lūdzam atbalstīt šo konkursu!
Konkurss norisināsies līdz š.g. 21.februārim.
Konkursa nolikumus un plakātus var apskatīt interneta vietnē www.tirailatvijai.lv

 

2019./2020.m.g. 1.semestris

 

Mīļie vecāki!
 19. decembrī (ceturtdien) skolā būs svinīgs pasākums skolēniem „Rūķi taisa brīnumus”.

 

[envira-gallery id=”5089″]

Pasākums sāksies plkst. 16:30 un ilgs līdz plkst. 21:00 (visi bērni, kuriem būs jābrauc uz mājām, pēc pasākuma tiks aizvesti uz mājām). Vecākiem, lūdzu, sazināties ar internāta skolotājiem.
20. decembrī (piektdien) plkst. 08:40 tiekat laipni aicināti uz Ziemassvētku koncertu. Koncerts beigsies ap plkst. 10:00.
(no centra uz skolu un uz centru kursēs skolas autobuss)
Skolēni mājās brauks:
Uz Skrīveriem, Aizkraukli ar vilcienu  plkst. 13:24 (autobuss no skolas plkst. 13:00)
Uz Lielvārdi, Ogri, Rīgu ar vilcienu  plkst. 12:08 (autobuss no skolas plkst. 1)11:05 2)11:20 3)11:40)
Uz Lēdmani – skolas autobuss Lēdmanē plkst. 10:45
 Skolēnu Ziemas brīvdienas no  2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 5. janvārim.

 

[envira-gallery id=”5082″]

 Uz skolu jābrauc 2020. gada 6. janvārī.
Neskaidrību gadījumos sazināties ar klases internāta skolotāju vai administrāciju, tālrunis: 29424581, 65057518, 65057648
 

Mierpilnus un dvēseliskus Ziemassvētkus, panākumiem bagātu 2020. gadu!

 Skolas administrācija, skolas pedagogi, darbinieki.

 

[envira-gallery id=”5077″]

Nāc, iesim un apsnigsim klusi,
Lai smaržu kupenās sapņu nakts plaukst,
Ar rožu ziedlapām debesis segsim,
Lai balti taureņi apkārt mums dej.
Nāc, iesim un apsnigsim klusi,
Lai eņģeļu spārni dvēseli klāj,
Ar gaišām domām iedegsim sveces,
Lai svētīts ir šis Adventes laiks.

 

[envira-gallery id=”5071″]

 

[envira-gallery id=”5062″]

 

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
(L.Vāczemnieks)

 

Sveiciens Latvijas 101. dzimšanas dienā!

 

[envira-gallery id=”4959″]

 

 

 Skolēnu rudens brīvdienas no 21. oktobra līdz 25. oktobrim.
 Skolā jāatgriežas 28. oktobrī no rīta .
Jaukas brīvdienas!

 

[envira-gallery id=”4311″]

 

 

Skolotāja ir laipiņa pāri upei.
Skolotāja ir glāstoša plauksta.
Skolotāja ir dārza ravētāja –
lai puķes
nezālēs neieaugtu!
Skolotāja ir siltumiņš azotē.
Skolotāja ir siltumiņš sirdī.
Skolotāja ir stādu sargātāja –
katram dod valgmi
un dzirdī …
Skolotāja ir gaišumiņš istabā.
Skolotāja ir taciņa mežā.
Skolotāja ir dārza sargātāja –
lai izaugtu puķes,
ne nezāles! …
( M. Laukmane )

 

Neizsīkstošu enerģiju, veselību, prieku, patiesu gandarījumu par izglītojamo sasniegumiem 🙂 !

Sirsnīgi sveicieni Skolotāju dienā!

 

[envira-gallery id=”4199″]

 

 

 

Kaut kur tālumā uz lauka
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.
Tālumā aiz košiem siliem
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

 

Priecīgu, radošu, draudzīgu un zināšanām bagātu

2019. /2020. mācību gadu!

 

[envira-gallery id=”4067″]

 

 

Valdemāra pamatskola aicina skolēnus un vecākus

uz Zinību dienas pasākumu

2. septembrī plkst. 9:00

 

[envira-gallery id=”4057″]

 

 

No 1. augusta mainīts Jumpravas internātpamatskolas nosaukums.

Skola turpmāk tiks dēvēta par Valdemāra pamatskolu.

Plašāk par šo var izlasīt interneta vietnē www.lielvarde.lv

 

 

 

Saulainu, piedzīvojumiem bagātu un drošu vasaru!

Tiksimies jaunajā mācību gadā!

 

[envira-gallery id=”3816″]

 

 

2018./2019.m.g. 2.semestris

 

15. maijā aicinām uz Atvērto durvju dienu Jumpravas internātpamatskolā!

 

Aicināti:

• vecāki, kuru bērni mācās mūsu skolā;

• visi interesenti, kuri vēlas uzzināt par skolā piedāvāto speciālo izglītības programmu apguves iespējām;

• 9. klases absolventi pēc speciālās pamatizglītības programmas apguves, kuri vēlas apgūt pavāra palīga profesiju.

 

[envira-gallery id=”3731″]

 

 

Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu.
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu,
Kurā nav sāpju, kurā nav naida.
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā,
Pūpola maigumā, pūpola laimē,
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā.

Lai prieka pilnas un krāsainas Lieldienas!

 

[envira-gallery id=”3455″]

 

No 11. marta līdz 15. martam – 
skolēnu pavasara brīvdienas 🙂

[envira-gallery id=”3075″]

 

No 4. februāra līdz 8. februārim –
brīvdienas 1. klases skolēniem.

 

 Vecāki, informējam, ka piektdienās, sestdienās un svētdienās skolēni varēs palikt skolā tikai šajos datumos:
 • 11., 25. janvāris
 • 8., 15. februāris
 • 1., 22. marts
 • 5. aprīlis
 • 10., 24. maijs

Pārējās piektdienās ( 18. janvārī, 1., 22. februārī, 8., 29. martā, 12., 26. aprīlī, 3., 17. maijā) skolēni varēs skolā palikt līdz plkst.17:30. Sestdien, svētdien – brīvs.

 

 

2018./2019.m.g. 1.semestris

 

Nāk Jaunais gads ar jaunu laimi,
Un jaunus sapņus nes sev līdz.
Lai Jaunā gadā pietiek spēka,
Šos sapņus piepildīt!

 

Lai Jaunajā gadā piepildās visi jūsu labie sapņi,
kas ticības kamolā satīti, mīlēti un loloti!

 

[envira-gallery id=”2816″]

 

Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.
/I.Ziedonis/

 Lai jums visiem silti un laimes pilni Ziemassvētki, piepildīti ar mieru, prieku un mīlestību!

[envira-gallery id=”2812″]

 

Akciju sabiedrība  „Pasažieru vilciens” paziņo, ka 2018. gada 9. decembrī stājas spēkā iekšzemes pasažieru vilcienu kustības saraksts 2018./2019.

 

 

Šī gada 16. novembrī skolā notiks svinīgs pasākums “Latvijai 100”.
Skolēni pēc pasākuma mājās brauks –
 • uz Skrīveriem, Aizkraukli ar vilcienu plkst. 10:31
 • uz Jumpravu ar skolas autobusu –  Jumpravā plkst. 10:40
 • uz Lielvārdi, Ogri, Rīgu ar vilcienu plkst. 12:03
 • uz Lēdmani ar skolas autobusu –  Lēdmanē plkst. 12:12 – 12:20.
Skolēni, kurus izņems vecāki varēs skolā palikt līdz plkst. 14:00.
Sestdien, svētdien, pirmdien ( 19.11 ) – brīvs.
Uz skolu jābrauc 20. novembrī no rīta.
Neskaidrību gadījumā sazināties ar klases internāta skolotāju vai administrācijas tālrunis: 29424581, 65057518, 65057648
Skolas administrācija

 

 No 22. – 26. oktobrim

skolēnu rudens brīvdienas! 🙂

 

[envira-gallery id=”2544″]

 

 

Vecāki, informējam, ka piektdienās, sestdienās un svētdienās skolēni varēs palikt skolā tikai šajos datumos:
 • 14., 28. septembris
 • 12. oktobris
 • 2., 9., 23. novembris
 • 7.decembris

Pārējās piektdienās ( 7., 21. septembrī, 5., 19. oktobrī, 16., 30. novembrī, 14. decembrī ) skolēni varēs skolā palikt līdz plkst.17:30. Sestdien, svētdien – brīvs.

 

 

 

[envira-gallery id=”2278″]

 

Jau bērzu zaros zeltains lapu vilnis,

Ar klusu rudens melodiju sveic.

Ar ziedu smaržām visi dārzi pilni –

Jo septembris mums labu rītu teic.

 

Mīļie skolēni, pedagogi, skolas darbinieki un skolēnu vecāki!

Lai jaunajā mācību gadā izdodas sasniegt izvirzītos mērķus un katra diena ir interesanta un piepildīta!

 

[envira-gallery id=”2289″]