Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

2016.gada 7.aprīlī mūsu skolas zēnu ansamblis piedalījās starptautiskajā vokālās mūzikas konkursā “Balsis”.  Konkurss notika Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā.

Konkursam skolēnus sagatavoja skolotājs Antonijs Kleperis. Zēnu ansamblis dziedāja  J.Logina  dziesmu “Šķelmīts manis kumeliņis” un D.Robules dziesmu “Cepamdziesma”.

Par veiksmīgo piedalīšanos zēni un skolotājs saņēma daudz uzslavu, diplomu un nelielas piemiņas veltes.