Ābecītes svētki

Šodien, 17.maijā 1.klases skolēni svinēja “Ābecītes svētkus”.  Pie mazajiem skolēniem ciemos bija ieradušies zaķis un  lācis, kuri sarīkoja 1.klases skolēniem dažādus pārsteigumus. Visiem par prieku, zaķis mācījās lasīt, minēt mīklas, skaitīt burkānus, dziedāt dziesmu par burtiem un dejot.  Zaķim un lācim vislielākie palīgi bija 1.klases skolēni un bērnu dārza grupas audzēknis, kurš septembrī ir gatavs mācīties 1.klasē.

Pasākuma noslēgumā  pirmsskolas grupas audzēknis un 1.klases skolēni un  saņēma dāvaniņas no zaķa, lāča, skolas administrācijas un saviem skolas biedriem.  Pēc pasākuma visi svētku dalībnieki cienājās pie svētku galda.  Lai labas sekmes arī nākamajā mācību gadā!