Erasmus+ projekts “Nāc un runāt sāc!”

Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa sadarbībā ar Lielvārdes novada Jauniešu domi un novada skolām 2016. gada novembrī uzsāka īstenot Erasmus + projektu “Nāc un runāt sāc” programmā “Jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogs politiskās līdzdalības veicināšanai”. Ar šī projekta palīdzību vēlas paaugstināt politiskās līdzdalības un jaunatnes politikas īstenošanas kapacitāti novadā. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogu, attīstot jauniešu politisko līdzdalību un izpratni par politiskās līdzdalības veidiem un iespējām Lielvārdes novada pašvaldībā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada novembra līdz 2017.gada septembrim. Projektā tiks iesaistīti  Lielvārdes novada jaunieši vecumā no 13 gadiem.

Projekta ideja ir skaidrot, stāstīt, parādīt jauniešiem, kāpēc ir svarīgi būt aktīvam un kā ar sabiedrisko organizāciju (biedrību, NVO u.c. ) palīdzību īstenot jauniešu brīvprātīgos projektus.

Projekta ietvaros, 3 mūsu skolas skolēni – Megija Circene ( 6. klase) un Linda Kalniņa ( 6. klase), kā arī Kristaps Līgotājs ( 9. klase) audzēja garšaugus – sīpollokus.

Tā kā sīpolloki jau bija krietni paaugušies, visi trīs tos kopīgi nogrieza un mācību virtuvē sagatavoja veselīgas maizītes saviem skolasbiedriem.