“Ēnu dienas” – 2017

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4-6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA – YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešiem plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi. Ēnu dienas sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

15. februārī no mūsu skolas Ēnu dienā piedalījās:

  • Linda Kalniņa (6.klase) – Lielvārdes dienas centrā “ēnoja” sociālo darbinieku.
  • Kristers Auziņš (6.klase) un Guntars Liepiņš (6.klase) apmeklēja Lielvārdes pilsētas bibliotēku.
  • Karolīna Avotiņa (6.klase) un Sanita Pļaviņa (9.klase) “ēnoja” PII “Pūt vējiņi” Lielvārdē logopēdi.
  • Ainis Lipiņš (8.klase) un Kristaps Līgotājs (9.klase) “ēnoja” NBS Gaisa spēku aviācijas bāzē Lielvārdē.