Putnu dienas

Pavasaris ir atnācis ar putnu balsīm piepildīts, spārnotie draugi atgriezušies mājās un gatavo ligzdas, lai dētu olas un perētu mazuļus.

Putnu dienas mūsu skolā tika atklātas ar putnu būrīšu izvietošanu skolas pagalma kokos. Tos izgatavoja vecāko klašu zēni skolotāja Ilmāra Priekuļa vadībā.

Vēlāk visi pulcējās skolas zālē uz pasākumu. Tika pārbaudītas skolēnu zināšanas putnu un viņu dziesmu atpazīšanā. Skolotāja Agita pastāstīja interesantus faktus par dažādiem putniem, kā arī iepazīstināja skolēnus ar Latvijas mazāko un lielāko putnu.

Pirms praktiskā darbiņa skolēni gāja rotaļās un dejoja. Pasākuma noslēgumā tika izgatavoti putniņi, kurus skolēni kopā ar skolotājiem iekarināja pagalma kokos.