Lieldienu pasākums

Ir beidzies tumšais periods un diena kļūst garāka par nakti. Lieldienas folklorā ir saulītes deja priekā par dabas atmodu.

Kristīgajā ticībā – prieks par Kristus augšāmcelšanos.

Saule iekustina dabas šūpoles – atmostas pumpuri, šūpojas putnu ligzdas koku zaros.

Ar šiem vārdiem skolotāja Ināra Plūme atklāja pasākumu.

Pēc tam 8. klases skolēni pārējiem skolēniem izstāstīja ticējumus par Lieldienām, kā arī uzdeva dažādus jautājumus – Kāpēc olas jāēd ar sāli? Kāpēc jāšūpojas? u.c.

Tad visi tika nopērti ar pūpolu zariem, lai vairotu skaistumu un veselību,

Notika arī dažādas atrakcijas –

  • Olu ripināšana.
  • Olu kaujas.
  • Šūpošanās.
  • Olu mešana grozā.
  • Olu nešana karotē.

Pēc tam visi pulcējās pie galda, lai kopīgi paēstu launagu svaigā gaisā. Protams, pirms tam notika olu kaujas.