Karjeras pasākums

Izvēlēties profesiju ir viens no svarīgākajiem lēmumiem cilvēka dzīvē, tas ir sarežģīts un ilgstošs process, kura laikā svarīgi ir iepazīt, izprast un kritiski izvērtēt gan sevi, gan profesiju pasauli, izglītības iespējas dažādās profesijās, gan pašreizējo situāciju darba tirgū.

Domājot par savu dzīvi un karjeru nākotnē svarīgi apzināties to, kā Tu vēlies dzīvot un kādu vietu tavā dzīvē varētu ieņemt tava profesija.

Lai sagatavotos pilnvērtīgi darba tirgum, ir svarīgi saprast, kurā vietā profesiju pasaulē tu gribi sevi redzēt un kā to sasniegt!

9.maijā 5.-7.c un 1.-4.klases skolēni tika aicināti uz skolas sporta zāli, lai uzspēlētu spēli “Atmini profesiju!”.

Skolēni tika sadalīti 3 komandās. Katrai komandai bija savs spēļu laukums, kurš sastāvēja no 3 veidu lauciņiem:

  • “Mēmais šovs”
  • “Atmini profesiju!”
  • “Alfabēts”.

Katrs skolēns saņēma savu spēles “kauliņu”.

Spēles princips kā spēlei “Cirks”, cik punktu uzmet uz metamā kauliņa, tik gājieni uz spēles laukuma jāpaiet uz priekšu.

Lauciņš “Mēmais šovs” – skolēnam tika parādīts attēls ar kādas profesijas pārstāvi, to viņam, vajadzēja attēlot tikai ar kustībām savai komandai. Dalībniekiem bija jāatmin, kādas profesijas pārstāvis tiek parādīts.

Lauciņš “Atmini profesiju” – pēc nolasīta apraksta jāmēģina atminēt profesiju.

Lauciņš “Alfabēts” – skolēns saņēma zīmīti ar kādu no alfabēta burtiem, tad nu vajadzēja nosaukt vismaz vienu profesiju, kura sākas ar šo burtu.

Kaut gan skolēniem negāja nemaz tik viegli, tomēr spēli veiksmīgi izspēlējām līdz galam.

Pasākuma noslēgumā katrs skolēns saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos. Un, lai atkārtotu spēles laikā runāto, katrs skolēns, nosaucot vismaz vienu profesiju, dabūja “kārumiņu”.

 Spēli vadīja skolotāja Gunita Ūbele