Pēdējais zvans 9. klasei

15. maijā Jumpravas internātpamatskolā zvans uz stundu pēdējo reizi sauca 9. klases skolēnus.

Šo notikumu kopīgi atzīmēt bija sanākuši visi skolēni, skolotāji un skolas tehniskie darbinieki.

Skolasbiedri un skolotāji devītajiem veltīja labus vārdus, kā arī pārbaudīja, vai viņi ir cienīgi dzīves nopietnajam notikumam – apliecību par 9. klases beigšanu saņemšanai.

Jumpravas internātpamatskolas 9. klasi šogad beidza 6 izglītojamie.

 Vēlam viņiem veiksmi!

Pasākumu vadīja – skolotāja Rita Bobkova