9. klases skolēnu izlaidums

2.jūnijā plkst.12:00 Jumpravas internātpamatskolā notika 9. klases izlaiduma svinēšana.

Apliecību par 9. klases beigšanu saņēma 6 izglītojamie.

Pasākumu atklāja skolas direktore Benita Lisovska. Skanēja valsts himna.

Direktores vietniece mācību darbā Sandra Roga nolasīja rīkojumu par skolēniem, kuri pabeidza 9. klasi un izsniedza apliecības par pamata izglītības iegūšanu.

Klātesošie radi un draugi apsveica savus absolventus.

Atmiņās kavējās un labus vārdus veltīja skolotājas, kuras ir bijušas devītajiem audzinātājas – Liāna Krieviņa, Silvija Raga, Agita Uzulniece, Rita Bobkova, un Vineta Banga.

Absolventus sveikt bija ieradušās – Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja Diāna Borozkina un Lielvārdes novada pašvaldības izglītības nodaļas speciāliste Inga Škapare.

Absolventus un viesus ar savu vokālo un instrumentālo sniegumu priecēja mūziķis Juris Neretnieks.

Arī 9. klases izglītojamie klases audzinātājas Ritas Bobkovas vadībā bija sagatavojuši skaistas dzejas rindas, ar ko pateicās skolai.

Rakstu sagatavoja un pasākumu vadīja skolotājas – audzinātājas Rita Bobkova un Vineta Banga.