1. septembris – zinību diena

Kad kļavas lapu plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles pudurītis un krūmiņš zirneklīšu tīmeklī auklē rasas pērlītes. Tās noskatās, kā garām aiziet cilvēki. Katrs ar savām domām, priekiem un bēdām.

Vasara savu darbu ir beigusi, klāt septembris ar gladiolām un jautrām, spurainām asterēm.

Sākas jauns mācību gads.

Kāds tas būs, lielā mērā atkarīgs no mums katra.

Ir svarīgi, lai mūs vada kāds mērķis, kaut arī pirmajā mirklī mēs to nesaskatām, īsti neapzināmies.

Mēs esam tik dažādi – gan atvērti, gan sevī noslēgušies, gan augstprātīgi un cienīgi. Taču sirds dziļumos visi pazīstam biklumu, skumjas un šaubas. Kad nepieciešams drauga plecs un kāds saules stariņš sirdī.

Vēsos septembra rītos sastapto cilvēku smaids un laba rīta vēlējums īgnumu aizpūš kā vējš. Tas ir maz un reizē tik daudz, tas ir vienkārši un reizē tik nepieciešami.  Smaids ir kā saules stars, kurš saista ar neredzamiem pavedieniem mūs visus. Tad pelēka diena var kļūt par varavīksni labiem darbiem, jo vislielākā vērtība ir tam, ko mēs darām no sirds, pat tad, ja citi to neievēro.

1.septembra svinīgais pasākums pulcēja skolēnus , vecākus un skolotājus skolas aktu zālē. Skanot mūzikai, 9.klases skolēni ieveda mazos pirmklasniekus – Endriju, Vilmāru un Martu. 1.klasē mācības šogad uzsāks arī Ilvars un Vitālijs.

Klātesošos uzrunāja skolas direktore Benita Lisovska, direktores vietniece mācību darbā Sandra Roga.

Lielvārdes novada domes pārstāve Aija Mazitāne bija ieradusies apsveikt pirmklasniekus un viņu audzinātājas Liānu Krieviņu un Elgu Ķervāni jaunajā mācību gadā.

Mazie pirmklasnieki paši dejoja un arī pārējos iesaistīja dejā “Jautrā ballīte”.

Skolas ansamblis veltīja dziesmu kā apsveikumu visiem Zinību dienā.

Pasākuma noslēgumā 9.klases skolēna Agņa rokās skanot zvaniņam, visi tika aicināti uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā.

Lai mums visiem pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes labiem darbiem jaunajā mācību gadā!