Skolotāju dienas pasākums

Ar rudenīgām lapām un dzērvju kāsīm ir atnākusi Skolotāju diena. Mūsu skolas skolēni pulcējās zālē, lai sveiktu un teiktu sirsnīgus vārdus skolotājiem.

9. klases skolēni veltīja skolotājiem dzejas rindas, sakot, ka viņi vēl ilgi paliks viņu atmiņās un teica: ” Paldies, ka jūs mums  esat. ”

Pēc tam bija dažādi nelieli pārbaudījumi un uzdevumi skolotājiem – pupiņu šķirošana, zīmēšana ar aizsietām acīm, mīklu minēšana u.c.

Skolas ansamblis veltīja muzikālu sveicienu skolotājiem.

Skolotājus sveica arī pārējo klašu skolēni.

Pēc svinīgā pasākuma, skolotāji tika  aicināti uz tasi kafijas, bet vecāko klašu skolēni vadīja mācību stundas.