17. novembra svētku pasākums

Gadiem ir ejumi,
gadiem ir nākumi
un, kā smej,-
beigas un sākumi,
vārdu sakot,
viss ir kā nākas.
(O. Vācietis)

Ar šādiem dzejas vārdiem skolotāja B. Otto atklāja svētku pasākumu.
Šī pasākuma tēma bija skolas gads pa mēnešiem, kādi notikumi notiek mūsu skolā, ar ko tas atšķiras no pārējiem mēnešiem.
Kaspars Skudra norunāja Raiņa dzejoli „Divpadsmit mēneši”.

 • Septembris. Skolotāja I. Peismaliete un pirmsskolas grupa. Viņi domā, ka šis mēnesis atšķiras no pārējiem ar krāsainajām koku lapām. Notiek Miķeļdienas izstāde un, protams, Zinību diena.
 • Oktobris bija skolotājas R. Bobkovas un 8./9.klases skolēnu pārziņā. Šis mēnesis nav iedomājams bez Skolotāju dienas un „Lieliskās balvas”.
 • Novembris. Skolotāja I.Plūme un 6. klases, arodklases skolēni visiem pastāstīja par Latvijas dzimšanas dienas svētku pasākumu, Lāpu gājienu un Mārtiņu svinēšanu.
 • Decembris. Skolotāja L. Krieviņa un 1./3.klases skolēni stāstīja par Ziemassvētku tradīcijām, piparkūku cepšanu un, protams, Ziemassvētku vecīša ciemošanos mūsu skolā.
 • Janvāris. Skolotāja A. Uzulniece ar P. Studeru un I. Žuravski mums visiem iemācīja dzejoli par sniedziņu. Kā arī pastāstīja par ziemas priekiem, slēpošanu, slidošanu, pikošanos.
 • Februārim piestāv sveces un sirsniņas. Skolotāja E. Ķervāne ar 1. – 5. c klases skolēniem bija izšuvusi skaistas sirsniņas, kā arī bija iemācījušies dzejoli par svecēm.
 • Marts 4. un 5. klases skolēniem asociējas ar putnu atgriešanos no siltajām zemēm. Skolēni bija pat iemācījušies putnu dziesmas un atdarināja tās.
 • Aprīlis ir Lielās Talkas mēnesis. 6. klases skolēni bija sagatavojuši priekšnesumu izmantojot darbarīkus.  Protams, Tradicionālā olu krāsošana Lieldienās.
 • Maijs. Skolotāja I. Dārgā ar 5. – 7. c klases skolēniem pastāstīja, ka maijā svinam Mātes dienu, Darba svētkus, kā arī LR Neatkarības atjaunošanas dienu un Eiropas dienu.

Tāpat katru mēnesi svinam dzimšanas dienas un braucam ekskursijās un piedalamies citu skolu rīkotajos pasākumos.

Skolēni ar skolotāju A. Kleperi bija sagatavojuši un visiem nodziedāja dziesmas:

 • „Tēvzemei” D. Bitēnas Sirmās vārdi. A. Sirmā mūzika.
 • „Kur, ko likt” O. Vācieša vārdi. R. Paula mūzika.

Pasākuma noslēgumā visi kopā nodziedājām dziesmu „Tik un tā” U.Stabulnieks. Solists K.Skudra.

Ļoti skaista ideja bija radusies skolotājam A. Kleperim. Egona Valtera dziesmu „Dzimtenē” izpildīja mūsu skolas brāļi un māsas.

Direktores vietniece mācību darbā S. Roga visiem klātesošajiem pastāstīja par skolēnu labajiem darbiem un apsveica visus svētkos.

Pasākuma noslēgumā visi kopīgi noskatījāmies R. Kaupera dziesmas „Mana dziesma” pavadījumā filmu par mūsu skolas dzīvi bildēs.