Drošības diena skolā

7. decembrī skolā viesojās Ogres novada pašvaldības policijas pārstāvji.

Pasākuma galvenā tēma bija – Drošība uz ceļa.

Skolēni lika puzles. Policijas pārstāvji, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas, uzdeva ļoti daudz jautājumu.

Pēc tam visi klātesošie tika iepazīstināti ar policista ekipējumu. Skolēniem bija pašiem iespēja visu apskatīt un pat uzlaikot bruņuvesti.

Pasākuma noslēgumā katram skolēnam tika uzdāvināta atstarojošā veste.