Valentīndienas radošās darbnīcas

14. februāris – Valentīndiena. Tā kā Valentīndiena visiem asociējas ar sarkano krāsu, tad nu bija uzdevums visiem uzģērbt kaut ko sarkanu.  

Skolā darbojās arī Valentīndienas pasts.

Plkst. 13:50 darbu sāka Valentīndienas radošās darbnīcas. Pavisam darbojās 8 darbnīcas.

Skolēni grieza, līmēja, rotāja visdažādākās sirdis. Tās bija no papīra, klūgām un diegiem, koka. Tika gatavotas arī sviestmaizes, kur visi produkti bija sirdsveida 

Cepām arī sirdsveida smilšu cepumus.

Pēc radošajām darbnīcām satikāmies visi skolas aktu zālē, lai parādītu arī pārējiem savus darbiņus un nofotografētos.