Meteņi

Pavisam skaļi iesākās Meteņu dienas pasākums. Dziedādami un skaļi bungodami, mutes ermoņikas spēlēdami, budēļi apstaigāja visas klases pārbaudot kārtību tajās, kā arī paviesojās direktores kabinetā.

Budēļtēvam līdzi bija liela žagaru bunte, lai varētu nopērt palaidņus. Meitenēm tika prasītas pīnītes, ko iesiet zaros.

Kad skola bija izstaigāta, budēļi ņemot līdzi arī pārējos skolēnus gāja ārā no skolas ar lielu troksni un bungošanu, dziedot dziesmu „Čīgu, čāgu zaķīts lēca…”.

Budēļiem pa priekšu ejot, visi apstaigāja skolas apkārtni, lai visas neveiksmes ietu prom un atnāktu veiksme. Galvenais budēlis lika visiem augstu lēkt, lai augtu laba labība.

Tā kā mūsu skolas teritoriju ir „apsēduši” kurmji, tad visi kopā trokšņodami dzina prom arī tos.

Pēc tam notika rotaļas:

  • Bija jāmeklē Laimes poga. Lai visi saņemtu Meteņa svētību, folkloras pulciņa dalībnieki Laimes pogas meklētājiem meta virsū sniegu.
  • Potīšskreja – aptver potītes, aizskrien līdz noteiktai vietai un atpakaļ.
  • Mugurlece – pa 2 saķeras elkoņos ar mugurām kopā un lec.
  • Kamaniņu vilkšanas sacensības.

Pasākuma noslēgumā Budēļtēvs visus izvizināja ar ragavām.

Kad bijām izrotaļājušies, pavārītes launagā visus cienāja ar pankūkām.

Paldies skolotājai Ritai Bobkovai par interesanto un „skaļo” pasākumu.