Pavasara ieskaņas koncerts

25. aprīlī Jumpravas internātpamatskolā viesojās pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” mazie dejotāji, kā arī ansamblis ar dziesmām –

  • „Saldais medutiņš”,
  • „Kinderoliņa”,
  • „Es ar zirgu”,
  • „Kāpēc notiek šādi”.

Lote ar savām draudzenēm nodziedāja ļoti skaistu un jautru dziesmu „Vardīte”.

Ļoti atraktīvs bija mūsdienu deju grupas „JUMP” priekšnesums.

Dejotāji nodejoja 5 dejas –

  • „Bij manai māmiņai zelta kamolītis”,
  • „Vista”,
  • „Padziedi tu man”,
  • „Vāru, vāru putriņu”.

Koncerta noslēgumā dejotāji nodejoja deju –

  • „Laimīgā zeme”.

Paldies mazajiem koncerta dalībniekiem, viņu pedagogiem un meitenei, kura pieteica koncerta priekšnesumus!