Eiropas diena

Eiropas diena, ko ik gadu atzīmē 9. maijā, ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā.

Arī mēs skolā divas dienas bijām Eiropas dienas gaidīšanas pasākumos:

  • 8. maijā iepazināmies ar Eiropas savienības valstu raksturīgākajām īpašībām, atrašanos pasaules kartē. Izmantojām mācību materiālus Vitamīns ES.
  • 9. maijā klausījāmies Eiropas savienības himnu, uzzinājām, ko skolēni no citām skolām domā par Eiropu, Eiropas iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem.

Kristaps un Kaspars mūs iepriecināja ar zināšanām par Eiropas valstu karogiem un Eiropas valstu galvaspilsētām. Karolīna un Kristaps aktīvi iesaistījās pasākuma organizēšanā.

Noslēgumā noklausījāmies grupas „Prāta vētra” jauno dziesmu “Par to zēnu, kas sit skārda bungas”, tad sekoja mazs salūtiņš un cienasts ar konfektēm.

Daudz laimes dzimšanas dienā Eiropa!

Skolēnos veidojās izpratne un zināšanas par Eiropu, stiprinājās apziņa par sevi kā atbildīgu, zinošu Latvijas un Eiropas iedzīvotāju ar tiesībām un pienākumiem. Paldies skolēniem un klašu audzinātājiem.

Skolas bibliotekāre I. Lapena