Pēdējais zvans Jumpravas internātpamatskolā

Kad citās skolās pēdējais zvans jau bija pieklusis, Jumpravas internātpamatskolā pēdējais zvans 9. klases izglītojamajiem skanēja pirmdien, 21. maijā. Izrotātā aktu zālē devītos ieveda pirmās klases skolēni.

Ar O. Vācieša dzejoli pasākumu atklāja tā organizētāji – 8. klases skolēni. Īsumā tika raksturots katrs absolvents. Tālāk sekoja katras klases sagatavotie apsveikumi, pārbaudījumi, uzdevumi.

Vieni sveica ar pašgatavotām dāvanām un dzejoļiem, citi ar sagatavotiem pārbaudījumiem, vēl citi ar draudzīgiem, pašzīmētiem absolventu portretiem.

7.a klase liekot nosaukt īpašības, izveidoja stāstījumu par pašiem absolventiem.

4. – 8.c klases skolēni klātesošos un absolventus sveica ar ludziņu „Traucējums”.

Noslēgumā skanēja pēdējais zvans aicinot visus uz pārdomu brīdi pie pašu absolventu klāta svētku galda.

Pasākuma norises gaitu aprakstīja skolotāja Benita Otto