9. klases izlaidums

Šķita, ka visi uztraukumi maija beigās būs jau garām, bet nekā! Devītajai klasei vēl priekšā lielākais un arī svinīgākais pārbaudījums – izlaidums.

Ja kāds domā, ka ir viegli stāvēt skolotāju, ciemiņu un skolas darbinieku priekšā, tas kļūdās. Uztraucāmies visi – gan skolēni, gan audzinātājas.

Tomēr tā diena – 5. jūnijs – pienāca ļoti ātri. Devītie bija gatavi saņemt diplomus.

Rīts sākās ar meiju un ziedu smaržu, kā jau visās skolās. Zāle bija izrotāta, vecāki, brāļi un māsas ieņēmuši savas vietas. Vēl tikai sagaidījām ciemiņus no Lielvārdes novada izglītības nodaļas, un absolventi ienāca zālē savu audzinātāju Ritas Bobkovas un Vinetas Bangas pavadībā.

Šogad Jumpravas internātpamatskolas 9. klasi absolvēja 4 izglītojamie – Dāvis, Ainis, Eva un Agnis.

Pēc valsts himnas noklausīšanās audzinātāja Rita Bobkova pieteica skolas direktores uzrunu. Direktore pastāstīja par jauniešiem, kas saņems apliecības, kā arī veltīja viņiem skaistus ceļa vārdus.

Tika pasniegtas apliecības, dāvanas un ziedi. Absolventi pateicās skolai, skolotājiem un vecākiem ar skolotājas Ritas Bobkovas vadībā sagatavoto montāžu un ziediem.

Izlaiduma norisi vadīja audzinātāja Rita Bobkova.

Pasākumu skaistāku padarīja Jura Neretnieka dziesmas.

Pēc svinīgajām pusdienām  absolventi dejoja valsi, ko viņiem bija iemācījusi skolotāja Ilona Moisejeva.

Izrādījās, ka, neraugoties uz uztraukumu, izlaidums mums bija izdevies skaists, svinīgs un ļoti sirsnīgs.

Pasākuma norises gaitu aprakstīja skolotāja Rita Bobkova