Dzejas stunda

3. oktobrī skolā notika Dzejas stunda.

Septembrī – Dzejas mēnesī –  ikviens 5. – 11. klašu skolēns izvēlējās sev visinteresantāko dzejoli, cītīgi mācījās to no galvas, daudz tika piestrādāts pie izteiksmes. Daži dzejoļi tika inscenēti.

Pasākumā piedalījās 20 skolēni.

Dzejas stundai bija 3 daļas.

1.daļa veltīta Rainim. Skolēni runāja Raiņa dzeju bērniem. 2. daļa – mūsdienu dzejnieku dzeja bērniem. 3. daļā tika deklamēti dzejoļi par Latviju. Šī daļa ir ievads skolas pasākumiem, kas būs veltīti Latvijas simtgadei.

Stundas sākumā skolotāja nolasīja skaistu fragmentu no H.K.Andersena pasakas “Pārtikas veikala rūķītis” par rūķīša izjūtām vērojot studenta istabiņā krāšņo dzejas koku.

Tika pārrunāts stundās mācītais par dzejoļa pazīmēm. Atkārtots, kas ir vārsma, pants, ritmizētas tautas dziesmu rindas, kopīgi veidotas atskaņas.

Uz dzejas stundu ieradās arī 1. – 4. klašu skolēni un skolas darbinieki.

Visiem patika mūsu inscenētais I. Zanderes dzejolis “Pasaciņa, asaciņa par sēņošanu blēņošanu”, ko lieliski notēloja teicēja Sanda un sēņotāja lomas tēlotājs Kaspars.

Priecājāmies par Raiņa “Lellītes Lolītes” dzejoļu kopas inscenējumu.

10., 11. klašu meitenes Sanita, Eva un Anete iejutās mazo meiteņu lomās un šo tēlojumu veltīja mūsu skolas 1. – 4. klašu meitenēm.

Tērpušies maskās, suņa un kaķenītes lomās no Raiņa dzejoļa “Kaķenīte” aizrautīgi iejutās Eva un Igors.

Visiem patika attiecīgi dzejoļa saturam tērptā Karolīna, kura norunāja Raiņa dzejoli “Zivtiņa un meitiņa”.

Atbildīgi Raiņa dzejoli “Grāmata” norunāja Markuss un Gunārs.

Interesanti savu priekšnesumu pasniedza Tomass, paldies mammai par atsaucību!

Pateicos par uzstāšanos arī Armandam, kurš norunāja 2 dzejoļus, Kristapam K., Kristapam L., Raitim, Agnijai, Agnim.

Lepojos ar saviem zēniem Raivi, Aivi, Igoru, Kasparu, kuri, tērpušies svētku drēbēs, veltīja savus dzejoļus Latvijai.

Pirmo reizi mūsu skolā pašsacerētu dzejoli “Latvija” izjusti norunāja Aleksandrs.

Katrs skolēns pēc uzstāšanās rotāja Latvijas karti ar atbilstošu savam dzejolim attēlu. Stundas beigās izveidojās krāšņa, saulaina, mīlestības pilna Latvija.

Stundas gaitā deklamētos dzejoļus, kuri ir komponēti, nodziedāja skolas ansamblis. Tas skolēniem patika, jo bija interesanti dzirdēt, kā dzejolis var skanēt melodijā.

Paldies visiem par piedalīšanos!

Latviešu valodas skolotāja S. Raga