“Lieliskā balva 2018”

17. oktobrī Karolīna, Liene, Dāvis, Tomass, Igors, Eva, Gunārs, Juliāns, Agnija, Sanda, mamma Diāna devās uz Lielvārdes novada Sporta centru, kur 12. reizi notika sporta sacensības “Lieliskā balva 2018″.

Visi aktīvi piedalījāmies organizētajās stafetēs. Pēc pasākuma priecīgi devāmies uz skolu, jo ieguvām balvā svētku kliņģeri un spēli ‘’Latvija’’.

Paldies sporta skolotājam Zintim, kurš katrā stafetē deva padomus un juta līdzi.

Internāta vecākā skolotāja I. Lapena