Valsts policijas Ogres iecirkņa apmeklējums

18. oktobrī braucām ciemos uz Valsts policijas Ogres iecirkni.

Mūs sagaidīja nepilngadīgo lietu inspektore L. Grīnberga.

Klausījāmies un skatījāmies inspektores sagatavoto materiālu par drošību, atbildību dažādās dzīves situācijās.

Varējām iepazīties ar policijas ekipējumu, to arī uzmērījām.

Policijas dežūrdaļā uzzinājām,  kā tiek pieņemti iesniegumi, kur paliek aizturētās personas.

Inspektore L. Grīnberga skolēnus iepriecināja ar nelielām dāvaniņām.

Paldies!

Internāta vecākā skolotāja I. Lapena