Latvijas simtgadei veltītais svinīgais pasākums “Latvijai 100”

16. novembrī skolā ievijās Latvijas ceļš – tāds krāšņs un bagātīgs, dāsns un interesants, pārsteidzoši skaists un mīļš.

Ceļš, kurš ir atvedis mūs visus šurp, lai svētku priekšvakarā mēs visi kopīgi izstaigātu Latvijas ceļus apstājoties, ieklausoties, aizdomājoties, un izjūtot to skaistumu, to domu spēku, kurš palīdz mums visiem atzīt – es dzīvoju zemē, ko par Latviju sauc.

Svētku brīdi ar uzrunu iesāka pasākuma vadītāji Nauris un Aleksandrs.

1./2. klase mūs uzaicināja kopīgi dziedāt Latvijas valsts himnu.

Nauris un Aleksandrs, vadot pasākumu, pieteica katru klases kolektīvu ar sagatavotu priekšnesumu.

Skolas ansamblis iepriecināja ar Latvijai veltītām dziesmām.

Skolas direktore B. Lisovska un direktores vietniece mācību darbā S. Roga izteica pateicību skolēniem par sasniegumiem  mācībās, Lāčplēša dienas sportiskajās aktivitātēs iegūtajiem rezultātiem.

Nauris mums novēlēja, droši ejiet pa savu izvēlēto ceļu, apzinoties, ka tas atbalsojas Latvijas sirdī!

Pasākuma noslēgumā visi devāmies uz kopīgo deju „Tūdaliņ, tāgadiņ’’ un novēlējām Latvijai „Daudz laimes Latvija!’’

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena