Ziemassvētku koncerts

Klusi sniega pārslas slīd viegliem, baltiem lokiem. Nāk Ziemassvētku miers. Cilvēku sirdīs parādās spoža liesmiņa – tā ir Ziemassvētku liesmiņa. Tās ir cilvēku labās sirdis.

Ziemassvētkos pat sliktākie un rupjākie cilvēki paliek laipni, jauki, mīļi un smaidīgi. Ziemassvētkos pats galvenais ir saticība, uzticība un laipnība vienam pret otru.

21. decembra koncertā piedalījās skolas ansamblis ar dziesmām “Lūgšana’’, “Ziemassvētki’’.

Mūzikas skolotājs A. Kleperis, skolēni – Juliāns, Gunārs un Kaspars bija sagatavojuši dziesmu “Mazais bundzinieks’’.

Dejotāji mums rādīja dejas.

Uzstājās Armands, Kristaps ar grupas “MUSIQQ’’ karaoke dziesmu “Tikai uz Tevi.’’

Pasākuma vadītāji – Kaspars un Aleksa aicināja skolas administrāciju, lai pateiktos visiem tiem, kuri labi mācījušies, pratuši skolā ievērot iekšējās kārtības noteikumus, apmeklējuši skolu bez kavējumiem.

1. semestrī skolā norisinājās makulatūras vākšanas konkurss, direktore izsniedza pateicības skolēnu ģimenēm par sadarbību makulatūras vākšanā.

Uz koncertu bija atbraukusi Kokneses pagasta sociālā darbiniece ar laba vēlējumiem.

Viesojās Jumpravas pagasta sociālā dienesta darbinieces ar akcijas “Laimas’’ namiņš sagādātajām dāvanām.

Un atnāk Ziemassvētku vakars vēstot par brīnumu tuvošanos.

Tas ielej katrā sirsniņā mirdzumu.

Ieklausies sirdī … Ieklausies mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī.

Un tici, jo mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!

Lai līdz ar sveces liesmiņu ik katrā mājā ienāk prieks. Lai Jūs pārņem mīlestība šajos Ziemassvētkos!

Paldies visiem par laba vēlējumiem Ziemassvētkos un dāvanām!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena