Valentīna diena

14. februārī – Valentīna dienā – notika Draudzības pasākums ar radošām izdarībām.

Tapa apsveikums Valentīnam un Valentīnai.

Pēc pasākuma – Diskotēka. 

Dejojām pie Kristapa izvēlētās mūzikas, ēdām konfektes.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena