“Vārdu spēles”

28. martā mūsu skolā notika pasākums „Vārdu spēles”.

Skolēniem bija iespēja parādīt un pārbaudīt savas zināšanas, veidojot jaunus vārdus, restaurēt iztrūkstošos burtus vārdos. Neizpalika arī rakstīšana un lasīšana. Visi ar lielu aizrautību piedalījās notiekošajā. Spēlējām arī burtu, zilbju loto.

Ikkatram no bērniem bija iespēja sevi parādīt. Pasākumā varēja arī parādīt prasmi draudzēties, jo strādājām grupās.

Vecāko klašu skolēni vārdu ķēdēs meklēja vārdus, zilbju paklājos lika kopā vārdus.

Pēc izvēles varēja izveidot sakāmvārdus – visvairāk minētie –

  • Mazāk runā, vairāk klausies.
  • Vērtīgu cilvēku slavē ļaudis pēc viņa darbiem.

Paldies visiem, kuri iesaistījās un ar azartisku prieku veica uzdevumus!

Paldies skolotājiem, kuri palīdzēja –

R. Sandorei, I. Dārgajai, L. Krieviņai, I. Lapenai, I. Plūmei, A. Kleperim, R. Bobkovai, S. Ragai.

Uz tikšanos nākamgad!

Skolotāja V. Volkopa